Doorgaan naar artikel

Hygiënesysteem centraal in Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Jonge tomatenplanten. Voor de opkweek bestaan al stevige hygiënemaatregelen. - Foto: Fotostudio Atelier 68

Jonge tomatenplanten. Voor de opkweek bestaan al stevige hygiënemaatregelen. - Foto: Fotostudio Atelier 68

Voorkoming van ziekten en plagen bij groentenplantenkwekers vraagt aanpassingen. Dat blijkt uit het jaarplan 2022 van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Dat is een breed opgezet actieprogramma van brancheorganisaties, bedrijfsleven en overheid en moet vergroening en vermindering van middelengebruik opleveren in 2030.

Dat staat los van de Europese plannen die de Europese Commissie deze week bekendmaakte voor terugdringen van het middelengebruik. LTO noemde die plannen achterhaald, mede door het Nederlandse actieprogramma.

Nieuw hygiënesysteem

Er moet een hygiënesysteem komen voor zowel groenteplantenkwekers met klanten in glastuinbouw als in vollegrond. Plantum en Naktuinbouw werken er samen aan. De focus ligt niet op één product, zoals het hygiënesysteem dat al bestaat voor Clavibacter in tomaat (GSPP). Een nieuw hygiënesysteem moet zorgen dat sneller kan worden ingespeeld op dreigende nieuwe ziektes en plagen.

Pilots groentenzadenbedrijven

Ook wordt voor de productie van uitgangsmaterialen gewerkt aan weerbare teeltsystemen. Zo zijn al bij vier bedrijven in groentezaadteelt pilots gestart. Dat wordt uitgebreid naar negen bedrijven dit jaar. Een aantal deelsectoren is nog niet zover om weerbare teeltsystemen te testen. Dat zijn onder meer de aardbei- en groentenplantenopkweek (naast graszaad en sierteelt).

Versnellen groene toelatingen

Het actieprogramma is zeer uitgebreid, met grote onderwerpen. Zo wordt in Europees verband ingezet op een versnelde goedkeuringsprocedure voor werkzame stoffen met een laag risico. Om dat verder te bevorderen, willen partijen de middelendossiers uit landen buiten de Europese Unie gebruiken voor het aanvragen van een goedkeuring van een werkzame stof of toelating van een middel (in Europa).

Beheer
WP Admin