Doorgaan naar artikel

HVC: langer traject aardwarmte, slibverbranding nieuw

Afbeelding

Archieffoto van boringen in Maasdijk, waarvoor HVC met banken een nieuwe financieringsconstructie bedacht. Foto: West Country Media

Warmteontwikkelaar HVC ziet één van haar aardwarmteprojecten in Westland vertraging oplopen: slibverbrandingswarmte stroomt kassen in.

Dat blijkt uit het jaarverslag van HVC, een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 51 gemeenten en 8 waterschappen. HVC is in de glastuinbouw vooral bekend van het ontwikkelen van geothermie en warmtenetten in Westland. HVC produceerde in 2022 circa 1.380 GWh aan duurzame energie. Aardwarmte is daarin de snelst groeiende categorie.

Ontwikkeling van aardwarmtedossier

In 2022 maakte het aardwarmtedossier van HVC een flinke ontwikkeling door. Op de geothermielocatie in Maasdijk worden 3 doubletten aangelegd, het grootste aardwarmteproject in Nederland. De prognose is dat dit jaarlijks 50 MWth warmte oplevert. Daaraan worden 80 glastuinbouwbedrijven gekoppeld. Ook in Monster wordt dit jaar met Aardwarmteproject Polanen een fikse stap gezet met een enkel doublet voor een warmteproductie van 12 tot 18 MWth.

Uitstel project Wippolderlaan

Uitstel is er bij het project Aardwarmte Wippolderlaan in Wateringen. In 2022 is in overleg met het bestuur van de warmtecoöperatie nogmaals een SDE++ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) aangevraagd. Met een nieuwe subsidiebeschikking komt er meer tijd om de benodigde warmtecontracten met telers af te sluiten en het warmtenet aan te leggen. De nieuwe aanvraag betekent uitstel van de aanleg van de aardwarmte-installatie en het warmtenet, stelt HVC in het jaarverslag.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de energieprojecten voor glastuinbouw en woningen. Naast aardwarmte ontwikkelt HVC aquathermieprojecten. De projecten zijn gepland in Velsen, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, los van grote glastuinbouwgebieden.

Wel maakt HVC melding van het gebruik van slibverbrandingswarmte in haar warmtenet in Dordrecht. Het gaat om restwarmte uit slibverbranding van waterschappen. Met dit proces worden waardevolle stoffen uit slib gehaald, maar ook warmte. Het warmtenet levert ook aan glastuinbouwondernemers, stelt HVC.

Meer warmteprojecten, meer winst

Het nettoresultaat van HVC over 2022 was € 28,1 miljoen (tegenover € 26,4 miljoen in 2021). Naast dat de verschillende operaties goed hebben gedraaid, is dit positief beïnvloed door de ingebruikname van diverse warmteprojecten en zonneparken, maar ook de gestegen energieprijzen en hogere metaalprijzen. In 2022 heeft HVC € 129,7 miljoen (tegenover € 66,8 miljoen in 2021) geïnvesteerd, voor het grootste deel in de uitbreiding van warmtenetten en duurzame warmtebronnen, zoals geothermie en energie uit afval- en oppervlaktewater.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin