Doorgaan naar artikel

‘Hopen dat vraaggestuurde keten vruchten gaat afwerpen’

Hoewel verse aardbeien het hele jaar door verkrijgbaar zijn, is het nog altijd een seizoensproduct.  - Foto: Peter Roek

Hoewel verse aardbeien het hele jaar door verkrijgbaar zijn, is het nog altijd een seizoensproduct. - Foto: Peter Roek

Komend aardbeiseizoen staat in het teken van consumenten met minder koopkracht en telers met enorme kostenstijgingen. Wat doet dat voor de vraaggestuurde ketens?

Cindy van Rijswick en Arne Bac presenteerden op 27 oktober de publicatie Aardbei meer dan in de afgelopen jaren een seizoensproduct. Cindy van Rijswick is Global Strategist voor de sectoren groenten, fruit en sierteelt en voor de sector agrarische toelevering bij RaboResearch Food & Agribusiness. Arne Bac houdt zich bezig met ontwikkelingen in de sierteelt- en fruitteeltketens. Hij is mede-auteur van de nieuwe Food & Agri visie 2030 van Rabobank.

Hoeveel aardbeien en wanneer koopt de consument?

In de publicatie geven beiden een doorkijk naar het komende aardbeiseizoen. We kunnen er niet omheen: met een consument die wordt geconfronteerd met een enorme koopkrachtdaling, en met telers, die kampen met enorme kostenstijgingen. Een onmogelijke combinatie, dat laat zich makkelijk raden. De grote vraag is of, wanneer en hoeveel aardbeien de consument nog zal kopen.

De laatste jaren is flink geïnvesteerd in een meer vraaggestuurde afzet. Er is gewerkt aan diversiteit van (jaarrond) afzetkanalen. Er komen steeds meer vaste afzetkanalen met prijsafspraken tussen teler en afnemer. We doen ons uiterste best onze productie jaarrond te spreiden.

Het doet me pijn om te zien dat we, ondanks de mooie stappen die we maken met led-belichting, door de energiecrisis even pas op de plaats moeten maken

Maar toen kwam die tot ongekende kostprijsstijgingen leidende crisis. Dat maakt dat we in de wintermaanden minder aardbeien gaan produceren en steeds meer met onze teelten in het reguliere seizoen terecht komen. Het doet me pijn om te zien dat we, ondanks de mooie stappen die we maken met led-belichting, door de energiecrisis even pas op de plaats moeten maken. De winter is ook het seizoen dat er relatief weinig aardbeien worden gekocht. Hoewel verse aardbeien het hele jaar door verkrijgbaar zijn, is het nog altijd een seizoensproduct.

Uitdaging voor de sector

Ondanks het feit dat in Nederland bijna 40% van de aardbeien in de twee topmaanden mei en juni wordt verkocht, is het maar de vraag of dit percentage komend jaar hoog genoeg is om de verschuiving in productie naar later in het voorjaar op te vangen. Het aanbod zal groot zijn en de prijzen doorgaans laag. Voeg daarbij de hogere kostprijs en meteen is duidelijk dat het voor de sector een uitdaging wordt.

Het is te hopen dat de samenwerking in de sector binnen de vraaggestuurde ketens van afgelopen jaren zijn vruchten gaat afwerpen. En ook dat de partners verderop in de keten (lees: retail) ook een deel van de kostenstijgingen voor hun rekening gaan nemen en een jaartje met een iets kleinere marge willen werken.

Beheer
WP Admin