Hoogste rechter akkoord met krapste spuitzone

16-09-2021 | Laatste update op 14-09 | |
Foto: Wouter van Teeffelen
Foto: Wouter van Teeffelen

De Raad van State geeft groen licht voor een spuitzone van nul meter naar omliggende woningen.

Een spuitzone waarbij een fruitteler nul meter afstand hoeft te houden tot omliggende woningen, mits de fruitteler gebruikmaakt van driftarme spuitdoppen en rekening houdt met een windcirkel. Daarvoor heeft de Raad van State woensdag toestemming gegeven.

De zaak gaat over de bezwaren van landbouworganisatie ZLTO tegen enkele onderdelen van het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Maasdriel. ZLTO voerde onder meer aan dat de regeling voor spuitvrije zones bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet duidelijk is. Er zou veel meer ruimte in moeten zitten voor maatwerk, zodat in bepaalde situaties kan worden afgeweken van de gebruikelijke 50 meter afstand tot zogeheten gevoelige bestemmingen zoals woningen.

50 meter is vuistregel

Die afstand van 50 meter wordt door de Raad als vuistregel gehanteerd. De afstand kan worden ingekort als er met maatregelen voldoende bescherming wordt gegeven voor bewoners van nabijgelegen woningen. Maar de Raad rolde uit zijn stoel van verbazing toen bleek dat de gemeente die afstand bewust tot nul meter heeft ingekort. Een fruitteler kan nu tot aan de schutting van de buren met gewasbeschermingsmiddelen spuiten met gebruik van driftarme spuitdoppen en een windcirkel.

Tandenknarsend nul meter toegestaan

Zo’n radicale afwijking van de 50 meter afstandsnorm had de Raad ook niet voor ogen, toen die een afwijking van de afstandsnorm onder voorwaarden toeliet. Buren van fruittelers zullen niet blij zijn met de regeling van Maasdriel. Maar geen enkele buur maakte bezwaar tegen de regeling en de Raad kan zelf ook niet ingrijpen, al zou die dat waarschijnlijk graag doen. De Raad mag alleen maar oordelen over de aangevoerde bezwaren. En die kwamen van ZLTO, die alleen klaagde over een onduidelijke regeling.

Volgens de Raad is de regeling duidelijk genoeg. Dus is die knarsetandend goedgekeurd. ZLTO krijgt nu dus met het verwerpen van haar bezwaar onverwacht meer dan het beoogde. In plaats van maatwerk krijgt de fruitteler in Maasdriel de vrije hand. Alleen de gemeenteraad kan nu alsnog besluiten om de regeling aan te passen, omdat die omwonenden niet goed beschermt.

Wel lagere tunnels

Overigens vond de Raad het ook goed dat de gemeente alleen lage tunnels voor de overkapping van teelten toelaat. De tunnels mogen niet hoger zijn dan 1,5 meter, omdat de gemeente de openheid van het gebied wil behouden. Daar heeft de Raad alle begrip voor en daar krijgen de ZLTO en de telers in Maasdriel dus minder ruimte dan gehoopt.

van der Wel
Adrie van der Wel freelance redacteur


Beheer