Doorgaan naar artikel

‘Hommel zorgt voor 30 procent tuindersinkomen’

Glasgroentetelers zijn afhankelijk van ecosystemen. Het belangrijkste is het bestuiven via hommels.

Onderzoeksbureau KPMG Advisory becijfert dat met handbestuiving het telersinkomen met 30 procent zou dalen, wat neerkomt op een inkomensdaling van ruim 4.380 euro.

KPMG heeft voor verschillende bedrijfstakken in Nederland de verwevenheid onderzocht met ecosystemen. Voor de tomatenteelt alleen betekent het dat telers met hun hommels jaarlijks 12,9 miljoen euro besparen op handmatig bestuiven en 38,1 miljoen euro op mechnisch trillen.

Het verdwijnen van de hommel is helemaal niet aan de orde, maar toch zijn er zorgen over de natuurlijke bestuiving. De totale oogstwaarde van cultuurgewassen die van bestuiving afhankelijk is, wordt voor Nederland geschat op 17 procent van de totale waarde van de bestuiving, dat is 187 miljoen euro. Honingbijen verzorgen het grootste deel van de bestuiving van cultuurgewassen. Andere bestuivers zijn hommels en mieren.

Volgens KPMG neemt het aantal imkers af en is het aan de sector om dit tij te keren. Ook wijst KPMG erop dat telers in de vollegrond kunnen leren van de glastuinbouw.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jeroen Verheul

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin