Doorgaan naar artikel

‘Hollen en stilstaan met water’

In het begin van het jaar is weinig water gevallen. De percelen begonnen al droog te worden. Sommige teelten kwamen maar slecht uit de grond, of groeiden bijna niet. Waar water gegeven kon worden, was dit al opgestart. Het efficiënt gebruikmaken van water is belangrijk, zeker wanneer er meer beregeningsverboden komen.

In de afgelopen periode was daar dan toch de regen; op sommige plekken viel het met bakken uit de lucht. In korte tijd veel water en helaas ook hagel. We hadden het water hard nodig, we kunnen de millimeters die gevallen zijn zeker goed gebruiken. Maar als er 20 mm+ in een kort tijdsbestek valt, dan komt er veel in de sloot terecht. Het meeste water in de sloot is niet direct bruikbaar voor onze teelten.

Balans nodig voor goede productie

Met het geven van water aan de gewassen wordt vaak veel water in één keer gegeven. Maar laat de natuur niet zien dat het beter is om het langzaam op te bouwen? Hollen en stilstaan is toch geen optie. Als het mogelijk is om water te geven, doe dit dan met beleid. Met bodemvochtsensoren is goed waar te nemen wat er gebeurt.

Als er in één keer veel water wordt gegeven, kan de grond dit niet aan. Wanneer op tijd gestopt wordt, voordat de grond verzadigd is, wordt geen water gegeven zonder effect. De systemen die waarnemen en aansturen zijn beschikbaar. De aansturing begint bij de teler: als je een computer niet vertelt wat het moet doen, dan zal er ook vrij weinig gebeuren. Vind de balans in de watergift, te weinig zorgt voor droogte, te veel voor verzuiping. Beide kanten zorgen voor mindere productie.

Share this

Afbeelding
Christian van Os

Adviseur Fruitteelt bij Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin