Hogere vergoeding teler voor grond glastuinbouw

07-03-2017 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Groenten&Fruit
Foto: Groenten&Fruit

De Rechtbank Zeeland-West Brabant wil dat nieuw onderzoek wordt gedaan door grond- en onteigeningsdeskundigen over de prijs die een akkerbouwer kreeg voor zijn grond.

Het gaat om onteigening van ruim 5 hectare akkerbouwgrond voor de ontwikkeling van glastuinbouw rondom Terneuzen en aanleg van warmtebuizen. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak.

Zowel de eigenaar van de grond, als de pachter, lijken volgens de uitspraak in het gelijk te worden gesteld. De pachter heeft geen schadevergoeding gekregen in de onteigeningsprocedure omdat geen sprake zou zijn van een pachterovereenkomst. De rechter oordeelt dat er wel degelijk sprake was van een pachtovereenkomst (hoewel binnen de familie) en dat vergoeding vereist is. Hiernaar moet nieuw onderzoek uitgevoerd worden om de vergoeding vast te stellen.

Onteigeningsvergoeding niet tegen glastuinbouwwaarde

De eigenaar (verpachter) heeft een onteigeningsvergoeding gekregen, maar niet tegen glastuinbouwwaarde. Ten onrechte, stelt de rechter na analyse van de organisatievorm van ontwikkelaar Zeeland Seaports, een private organisatie met aandeelhouders onder meer gemeente Terneuzen en provincie Zeeland. De rechter oordeelt dat het om een private ontwikkelaar gaat en niet om een overheidsinstelling, waarvoor andere regels gelden bij onteigening. De ontwikkeling heeft ook een winstoogmerk gekend. Een vergelijking met de werkwijze van prorail voor de aanleg van spoorlijnen gaat daarmee mank. Dat had bovendien een maatschappelijk belang.

Nieuwe glastuinbouwgebieden in polders

Het glastonwikkelingsplan voorzag in de komst van een nieuw glastuinbouwgebied in (gedeelten van) de Koegorspolder, de Smidsschorrepolder en de Autrichepolder. De rechtbank houdt de uitspraak aan tot nieuw onderzoek is uitgevoerd.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer