Doorgaan naar artikel

Hoe is energiedaling glastuinbouw bij energiecrisis gelukt?

De glastuinbouw bespaarde bij de start van de energiecrisis 17 procent energie. Gemiddeld bespaarden energie-intensieve sectoren 12 procent. Op basis van tuindersgegevens is gekeken waar de besparing precies is behaald.

De energiebesparing werd behaald uit vooral productievermindering, blijkt uit het onderzoek Energieverbruik bedrijven in 2022 en 2023, in opdracht van het ministerie van EZK. Zo’n 40 procent van de energiebesparing kwam uit het staken van de winterteelt of latere start van het seizoen.

Daarnaast werd 30 procent behaald uit een verduurzaamd proces. Dat lijkt behaald te zijn uit een scherper teeltregime met andere binnentemperaturen en vocht. Bedrijven verklaarden al eerder dat zij daarop onverwacht veel winst boekten. Ook stelden ondervraagde telers dat 21 procent van de energiebesparing komt uit een efficiënter ingericht proces, en is 16 procent het gevolg van de overstap op een andere vorm van energie. Zo’n 9 procent is behaald uit een productiestop.

Een meer ingrijpende maatregel was productspecialisatie. Dit speelde vooral af in de glastuinbouw. Verschillende bedrijven in de glastuinbouw stapte over van warme naar koude teelt, waarbij meer gericht werd op een of enkele soorten teelt. Dat verklaart mogelijk de besparing door efficiënter ingericht proces.

Eén derde bedrijven bespaarden veel

Uit de enquête die door meer dan 100 glastuinbouwbedrijven is ingevuld, blijkt dat 31 procent van de bedrijven in de glastuinbouw veel minder energie verbruikt, zo’n 40 procent verbruikt iets minder energie. Hiermee heeft 71% van de bedrijven in de sector het energiegebruik verminderd, blijkt uit het onderzoek.

Zo hebben bedrijven in de glastuinbouw een overstap gemaakt van conventionele belichting naar ledbelichting, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op het terrein of het toepassen van een wkk-installatie of warmte-koudeopslag. Het onderzoek door Decisio en Ipsos is lastig te duiden, omdat geen onderscheid is gemaakt tussen intensieve en extensievere teeltbedrijven.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin