Doorgaan naar artikel

‘Hoe hoog kunnen we gewasbeschermingsmiddelen stapelen?’

Bij op aardbeibloem. - Foto: Vidiphoto

Bij op aardbeibloem. - Foto: Vidiphoto

Stapeling van gewasbeschermingsmiddelen en stoffen is de nieuwe stok om telers mee te slaan. Wie slaat er terug?

Het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft een maatregel genomen die paal en perk stelt aan stapeling van een vier stoffen. Dat komt niet uit de lucht vallen, maar blijkt uit onderzoek van Wageningen UR naar het voorkomen van de betreffende stoffen in het Nederlands oppervlaktewater. Dat is te hoog en wordt mede veroorzaakt doordat het Ctgb tot op heden elk middel op zich bekeek.

Stapeling stoffen in bijen

Dat die middelen en de stoffen waaruit ze zijn samengesteld echter bij elkaar komen in het milieu is een onweerlegbaar feit. Britse wetenschappers kwamen deze week naar buiten met onderzoek gedaan naar het effect van stapeling van stoffen in het milieu op bijen. Dat is alweer ernstiger dan tot op heden al gedacht was.

Stapeling stoffen in mensen

Daarnaast is er al jaren aandacht voor het effect van stapeling van stoffen in de gewassen die ze moeten beschermen. Dus ook stapeling in de mensen die de producten van die gewassen eten. De aardbei stond er onlangs weer gekleurd op.

Stapeling van regels

Het lijkt haaks te staan op de boodschap die agrarische voormannen keer op keer naar overheid en politiek ventileren: het middelenpakket wordt te smal en dat kan de voedselzekerheid van de wereld in gevaar brengen. Toch is dat hopelijk een schijntegenstelling. Niemand wil immers terug naar de paardenmiddelen die in het verleden door telers over het land en in de kas werden gespoten.

De stap van het Ctgb is een onvermijdelijke. Maar laat de politiek datzelfde Ctgb dan ook de ruimte geven om de juiste stappen te zetten voor nieuwe middelen die – ook gestapeld – minder schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

Beheer
WP Admin