Doorgaan naar artikel

Hoe blij we mogen zijn met nieuw kabinet

Boeren en tuinders en hun organisaties reageren enthousiast op het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB voor een nieuw kabinet.

‘Hoop, lef en trots’. En ‘lastenverlichting gericht op de hardwerkende Nederlanders, jong en oud, zoals de middeninkomens, ondernemers’. Die fragmenten uit het Hoofdlijnenakkoord klinken de hardstwerkende Nederlanders ongetwijfeld als muziek in de oren. Zo althans zien veel telers zichzelf graag.

Nog een citaat: ‘Baas in eigen bedrijf in landbouw en visserij; een impuls voor een toekomst van deze sectoren en voor voedselzekerheid voor ons allemaal’. Waarbij we ‘landbouw’ moeten lezen als heel de agrarische sector inclusief de tuinbouw in de open lucht én onder glas.

Glastuinbouw positief en blij

Zo althans leest Glastuinbouw Nederland het wel, getuige de nogal positieve reactie van voorzitter Adri Bom-Lemstra op het vandaag gepubliceerde regeerakkoord. Zij is blij ‘dat de coalitie aangeeft zich aan de bestaande afspraken over de energietransitie te houden en alleen met nieuw beleid te zullen komen als de doelen niet worden gehaald. Dat komt tegemoet aan het door ons gevraagde stabiele overheidsbeleid en schept duidelijkheid voor onze ondernemers’.

Kritisch op wie nog arbeidsmigranten krijgt

Die duidelijkheid is er nog niet helemaal als het gaat om de voor de tuinbouw benodigde arbeidsmigranten. Daarover schrijft de nieuwe coalitie: ‘Het is hard nodig grip te krijgen op arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie is nodig voor onze economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie’.

Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten, schrijven de vier partijen. ‘Zij moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun werknemers short- en midstay worden gehuisvest. Bevorderd wordt dat medeoverheden meer ruimte laten voor huisvesting op het eigen terrein van de werkgever’.

Innovatieprogramma voor tuinbouwrobotisering

Opvallend daarbij is dat er een apart op de land- en tuinbouw toegespitst innovatieprogramma komt ‘voor robotisering gericht op het besparen van arbeidskrachten’. Hoeveel geld daarin zal omgaan en of dat voor een daadwerkelijke versnelling gaat zorgen voor die al zo lang verwachte arbeidsbesparing is overigens nog zeer onzeker.

Stikstofnorm per gebied bekijken

Voor de telers in de vollegrond gaat dit nieuwe kabinet zich sterk maken voor de mogelijkheid om zich te ontworstelen aan de almaar knellender Nitraatrichtlijn. ‘Nederland gaat in Brussel aantonen dat bepaalde gebieden niet langer kwetsbaar zijn: in plaats van de aanwijzing van heel Nederland als kwetsbaar gebied komt dan een aanwijzing per gebied. Dit is belangrijk omdat de norm van 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest alleen geldt in kwetsbare gebieden. Dit resulteert per direct in meer plaatsingsruimte voor mest. De stikstof- en fosfaatnormen in oppervlaktewater worden in lijn gebracht met ons omringende landen: België en Duitsland’.

Voorzet voor Europese verkiezingen

Met dit soort aangekondigde acties geven met name BBB en PVV voor de aankomende Europese verkiezingen een voorzet op maat. Stem ook op 6 juni weer op ons, zodat we in Brussel die onderhandelingen kunnen ingaan met Europese bestuurders met wie we dit ook echt voor elkaar kunnen krijgen. Aan de kiezers om die voorzet in te koppen. Het politiek tij lijkt daar gunstig voor, niet alleen in Nederland.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin