Doorgaan naar artikel

Hillenraad beoordeelt ook op maatschappelijke en sociale waarde

Hillenraad gaat de belangrijkste tuinbouwbedrijven in Nederland langs de meetlat leggen en beoordelen wat hun waarde is voor Nederland en de maatschappij. Daarmee regeert het adviesbedrijf op de discussie over maatschappelijke lusten en lasten van de tuinbouw voor Nederland.

In de politiek en de media stellen critici de laatste maanden met enige regelmaat dat de sector hier geen toekomst heeft, dat Nederland toe moet naar minder kassen en dat de glastuinbouw moet verplaatsen naar het buitenland. Mede naar aanleiding hiervan staat het perspectief voor de hele tuinbouwsector centraal in het onderzoek voor de Hillenraad100, de ranglijst met de belangrijkste tuinbouwbedrijven die eind dit jaar er zal verschijnen.

Hillenraad100 maakte waarde sector meetbaar

De Hillenraad100 is daarmee ook het startschot om gezamenlijk toe te werken naar een zichtbare en duurzame waarde van de tuinbouwsector voor Nederland, stelt directeur Martien Penning. “We beoordelen bedrijven zorgvuldig en kijken wie er hoog scoren op de waarde voor Nederland in een breder perspectief.” Die beoordeling rust op zes nieuwe pijlers, die de waarde van de bedrijven voor Nederland aangeven: economische waarde, strategische waarde, sociale waarde, maatschappelijke waarde, ecologie en het toekomstig verdienvermogen.

‘Wat mag Nederland van ons verwachten?’

De kritiek van uit de politiek en de maatschappij moeten we vooral zien ‘als een wake-up call’, aldus Penning. “We moeten ons goed realiseren wat de sterke kanten en de zwakke kanten van de tuinbouw zijn en welke stappen we kunnen en/of moeten nemen om de waarde voor Nederland te vergroten. Wat mag Nederland van ons verwachten, wat hebben we hiervoor nodig als sector en wat gaan we zelf doen. Een vraag over migrantenhuisvesting los je niet op door erop te wijzen dat we de energietransitie zo voortvarend oppakken.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin