Doorgaan naar artikel

‘Hete zomer heeft grote weerslag op aantal kilo’s prei’

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Twan Wijnen in Maasbree zit in week 49 midden in de overgangsperiode van de herfst- naar de winterprei.

Wijnen is nog bezig met het rooien van de laat geplante herfstrassen. Daarnaast maakt hij al een begin in de vroeg geplante winterrassen. De nadruk ligt hierbij op de rassen Curling en Flexiton.

“We inventariseren hoe alles ervoor staat, doen proefrooiingen om te kijken welke velden we als eerste moet oogsten en welke prei nog even kan blijven staan”, zegt Wijnen. “Ook krijgen we op deze manier inzicht in de kilo’s en de kwaliteit. Daarnaast rooien we alvast de incourante hoeken van de percelen. Zo kunnen we de prei, als we serieuze vorst krijgen, snel en efficiënt afdekken.”

Tegenvallend aantal kilo’s prei

Wijnen toont zich tevreden over de ‘perfecte kwaliteit’. “Door de droge zomer hebben we weinig last van schimmels. Maar er is ook een keerzijde: het aantal kilo’s valt fors tegen, als gevolg van de hitte van afgelopen zomer. Dit heeft het gewas behoorlijk wat stress opgeleverd, waardoor dit zich minder goed heeft ontwikkeld.”

Het precieze aantal kilo’s verschilt per perceel en hangt ook af van het ras, de grondsoort en de plantdatum. “Ons streven is om minimaal 50 ton van een hectare te halen. Op sommige percelen halen we dat net, op andere percelen komen we niet hoger uit dan 35 tot 40 ton. Kortom, de hete zomer heeft een grote weerslag op het aantal kilo’s.”

Preiprijs beneden peil

Door de tegenvallende producties blijft het rendement volgens Wijnen ook achter. Daarnaast laat de prijsvorming te wensen over. “November was een slechte maand; de vrije marktprijs lag tussen 35 tot 45 cent per kilo. Maar dat zijn we wel gewend; de novembermaand is traditioneel slecht. Maar ook op dit moment is de prijs nog steeds beneden peil”, zegt hij op 6 december.

Wijnen, die zijn producten afzet via Fossa Eugenia, wijt de slechte prijzen deels aan het feit dat in landen als Polen en Duitsland nog volop prei wordt geoogst. “Het heeft hier nog niet serieus gevroren, waardoor deze landen nog zelfvoorzienend zijn en er minder export is. Tegelijkertijd zou je verwachten dat de tegenvallende kilo’s in Nederland een prijsopdrijvend effect zouden hebben. Maar dat is dus niet het geval.”

Wijnen heeft wel goede hoop dat de prijzen vanaf januari zullen stijgen. “Dan hebben de meeste Nederlandse telers de dikke prei gerooid en wordt er in buitenland waarschijnlijk minder geoogst als gevolg van vorst. Dus hopelijk ziet het er dan positiever uit.”

Het is de vraag of en hoe lang de preiteelt in Nederland op deze manier nog rendabel blijft

Nog geen preiplanten besteld

Wijnen heeft zijn areaal prei voor volgend jaar nog niet bepaald. Ook heeft hij nog geen planten besteld voor het nieuwe seizoen. “Ik vind het heel lastig wat te doen, om knopen door te hakken. Alle kosten zijn gigantisch gestegen, gemiddeld met zeker tien procent. Daar komt de verhoging van het minimumloon per 1 januari nog bovenop.”

“En het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zorgt ervoor dat we straks meer grond nodig hebben om hetzelfde areaal prei te kunnen telen. We moeten in de komende jaren immers verplicht rustgewassen gaan telen. Dat drijft de kostprijs ook op. Daarbij zullen de pachtprijzen waarschijnlijk stijgen als gevolg van een hogere druk op de grondmarkt. Het is de vraag of en hoe lang de preiteelt in Nederland op deze manier nog rendabel blijft. Er moet iets gebeuren, maar ik heb op dit moment nog geen idee wat.”

Auteur: Ank van Lier

Beheer
WP Admin