Doorgaan naar artikel

‘Het ontbreekt bij spruiten aan reuring’

Foto: Kastermans Studio

Foto: Kastermans Studio

“We zijn aan het oogsten, maar van de week wel met iets minder gas erop”, vertelt Kasper Kleijwegt in Blaaksedijk (Z.-H.) over de voortgang van de spruitkoolpluk.

Reden is dat de vraag minder is dan verwacht, er is geen reuring in de markt, niet in het binnenland en niet in het buitenland. “Zeker net voor kerst is dat opvallend, wellicht ook door het herfstige weer.” Dat is niet het enige, analyseert Kleijwegt vervolgens: “We definiëren de huidige situatie als een ‘tegenvallende vraag’, maar de producties zijn ook gewoon hoog. Dat is ook aan de orde in gewassen die niet volledig op lengte zijn gekomen. In de zomer gingen we er nog vanuit dat de kwaliteit en de producties zouden tegenvallen. Voor de kwaliteit is dat min of meer wel uitgekomen, want die is niet altijd even goed. Oorzaken zijn onder andere trips, ondanks alle maatregelen die hiertegen genomen zijn, en smetblad doordat het blad niet goed wil vallen. In de vroege rassen merk je dat wat minder, want dan weet je op voorhand dat je meer blad te verwerken krijgt, maar later in het seizoen gaat dat wel opvallen.”

Begin januari worden de eerste rassen weer gezaaid

Nieuw ras

De plukker stond vorige week in het ras Thamus. Kleijwegt had dat ras vorig jaar op proef. “De productiepotentie is goed. Dat Thamus bij ons op sommige plekken wat tegenviel, heeft te maken met de structuur van de grond. Dat was nog een erfenis van de stortregen die het gewas net na planten te verwerken kreeg. Het is huurland, dat de verhuurder – tot aan het stuk waar we nog moeten plukken – ook al geploegd heeft. Ondanks dat het flink heeft geregend, ging dat heel behoorlijk. Inmiddels zijn ook de eerste plannen voor het volgend seizoen weer in de maak, want begin januari worden de eerste rassen toch weer gezaaid.”

Auteur: Joost Stallen

Beheer
WP Admin