Doorgaan naar artikel

Het einde van de doorteelt

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

Het einde van het jaar komt weer in zicht, de doorteelt loopt op zijn eind. Het is nu zaak om dit gewas klaar te zetten voor het voorjaar.

Het einde van het jaar komt weer in zicht, de doorteelt loopt op zijn eind. Het is nu zaak om dit gewas klaar te zetten voor het voorjaar. Er zijn vele mogelijkheden, maar het wel of niet vast hebben liggen van de gasprijs is zeer bepalend. Een groep telers heeft nog een langetermijncontract lopen; zij zetten hun gewas klaar zoals altijd.

Telen zonder gas

Een andere groep telers ziet hun contract op 31-12-2022 aflopen. Zonder gas in het voorjaar is het zaak om het gewas niet te zwaar weg te zetten. De oogstperiode is veelal korter, waarbij een te hoge potentie in het gewas vooral zal leiden tot (te) kleine vruchten en kwaliteitsproblemen. Voor koude teelten geldt in het algemeen: liever beperkt in de stuks, maar wel grof en kwalitatief goed fruit. Wees ook alert op het doorschuiven van de knop, als de winter wegblijft is het risico op zeer korte trossen met beperkte spreiding aanwezig.

De laatste groep koopt nu al variabel gas in, wat veelal betekent dat er zeer beperkt tot niet gestookt wordt. Vooral deze groep telers dient nog beter te inventariseren hoe ver hun gewas ontwikkeld is. Hoeveel neuzen per vierkante meter staan er? Hoe hoog zit de knop? Maar nog belangrijker, is er al sprake van de aanleg van natakken, en zo ja, hoeveel per neus?

Bloemonderzoek

Bloemonderzoek uit laten voeren is dan noodzaak. Maak vervolgens een goede afweging. Minimaal stoken om de aanleg nog iets te stimuleren en sterk met de luchting op temperatuur te sturen voor de komende weken? Of is koud blijven al gerechtvaardigd? Of is zelfs ruimen een optie om in de loop van februari als het weer het toelaat een verse planting op te zetten?

Beheer
WP Admin