Doorgaan naar artikel

‘Het blijft scherp teeltweer voor tomaat’

“Door de koude noordoostenwind hebben we lange tijd de luchtramen aan de windzijde dichtgehouden”, zegt Janus Kanters van tomatenteeltbedrijf Kleine Kaveling in Haarsteeg (Noord-Brabant).

Het tomatengewas staat er goed op. “Door het dichthouden van de luchtramen is in de kas de temperatuur iets hoger, die overdag makkelijk oploopt naar 24 tot 25 graden.” De dagtemperatuur staat ingesteld op 20 graden. Om 18.00 uur gaat de voornacht in met 17 graden. Vanaf 23.00 tot 4.00 uur staat de nachttemperatuur op 12 graden. Vanaf 4.00 uur wordt het gewas in de nanacht opgestookt naar 18 graden. Deze temperatuur met dan om 8.00 uur zijn bereikt. De dagtemperatuur staat ingesteld op 20 graden.

In week 19 heeft tussen 22.00 en 8.00 uur het scherm dicht gelegen, vanwege de koude nachten met een buitentemperatuur onder de 8 graden. Vanaf 5.00 tot 9.30 uur wordt een vaste buistemperatuur van 45 graden ingezet om het gewas te activeren.

Hogere vruchtgewicht

De productie is sinds een paar weken goed losgekomen met 1 kilo per vierkante meter. In week 20 is het zelfs 1,2 kilo. “De kwaliteit is hartstikke goed. De tomaatjes hebben een mooie doorkleuring en zijn grover dan vorig jaar. Het vruchtgewicht is tegen de 15 gram en dat 15 tot 20% hoger. Doordat ze grover zijn, is ook de oogstprestatie beter.”

De trossen worden nog steeds gesnoeid en teruggebracht naar niet meer dan twee vertakkingen per tros. Ook het laatste puntje van de tros gaat eraf. Per tros met twee vertakkingen blijven ongeveer 25 vruchten over.

Meer bladvolume

“We hebben dit jaar Iets meer bladvolume in de kas. Dat komt doordat we er veel meer energie in hebben gestopt. Vooral de laatste maand hebben we meer gas verbruikt. Dat was nodig vanwege de kou. Door een acceptabel energiecontract kunnen we weer gewoon telen en stoken zoals we gewend zijn. Vorig jaar hebben we bespaard wat mogelijk was. Doordat we meer stoken, hebben we ook meer CO2. Als de wkk draait, doseren we CO2 van 8.00 tot 18.00 uur. De wkk staat overdag ook wel eens uit als de stroomprijs niet goed is.” Onder andere door de CO2 zijn de tomaatjes grover.

Mat moet ’s nachts voldoende interen

Om 8.00 uur is de eerste druppelbeurt. Tot 9.30 uur wordt ieder half uur 150 cc gedruppeld. Vanaf 9.30 tot 15.00 uur wordt er water gegeven op instraling en het gewicht van de weegschaal. Als aan één van deze factoren wordt voldaan, mag het druppelen om de 10 minuten rond met 130cc. Afhankelijk van het weer zijn het na 15.00 uur tot maximaal 17.00/18.00 uur beurten van 160 cc, die afhankelijk van het gewicht van de weegschaal een minimale wachttijd van 20 minuten hebben. Met de druppelbeurten wordt water van een EC van 2,7 µS/cm en een pH van 5,3 gegeven. In het drainwater is de EC 3,6 µS/cm en een pH van 6,1.

In de nacht wil de teler dat de mat 15 tot 20% inteert. “Als deze om 8.00 uur niet is bereikt, dan wordt pas een uur later met het watergeven gestart.”

Natuurlijke vijanden

Er zijn geen ziekten en plagen. Iedere week zetten ze preventief sluipwespen Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus tegen wittevlieg uit. De tomatenteler ziet regelmatig Macrolophus terug in gewas. “De natuurlijke bestrijding loopt volgens plan.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Janus Kanters

tomatenteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin