Doorgaan naar artikel

Hernieuwde vrijstelling Ranman Top in tomaat

Het middel Ranman Top heeft opnieuw een tijdelijke vrijstelling gekregen voor de bestrijding van Phytophthora infestans in de bedekte teelt van tomaat. De vrijstelling geldt van 1 augustus tot 1 december 2015.

Phytophthora infestans ofwel aardappelziekte, is een toenemend probleem in de tomatenteelt. De schimmel gedijt goed onder vochtige omstandigheden. Een ‘significant’ deel van het tomatenareaal ondervindt problemen met de schimmel, aldus de publicatie van de voorlopige vrijstelling in de Staatcourant van 30 juli. Geen enkel ras is resistent tegen de schimmelziekte en met het eindigen van de opgebruiktermijn van chloorthalonil (per 1 januari 2014) zijn er geen effectieve fungiciden meer voorhanden. Bestaande, toegelaten fungiciden tegen andere schimmels uit de groep van Oomycetes worden gedruppeld en werken onvoldoende tegen Phytophthora op de bovengrondse plantdelen.

Ranman Top heeft voornamelijk een preventieve werking. Per teeltseizoen mag het middel maximaal 6 keer gebruikt worden om resistentieopbouw te voorkomen. De eerste behandeling kan vanaf het 5-blad stadium plaatsvinden, waarna bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhaald worden. De toegestane dosis is 0,5 liter per hectare. De wachttijd tot de volgende oogst bedraagt 3 dagen. Het middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Daarom wordt aangeraden de leverancier van natuurlijke vijanden te raadplegen over het gebruik van Ranman Top.

Toelating ‘op termijn’

Begin dit jaar verleende de Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ook al een tijdelijke vrijstelling voor Ranman Top, toen voor de periode tot en met april. De vrijstellingen zijn tot stand gekomen door de inspanningen van de landelijke commissie tomaat en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van LTO Glaskracht Nederland met ondersteuning van toelatingshouder ISK Biosciences Europe. De verwachting is dat Ranman Top ‘op termijn’ een reguliere toelating in tomaat kan krijgen.

Share this

Afbeelding
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin