Herkomst biologisch lastig te achterhalen

14-03-2019 | Laatste update op 03-10 | |
Foto: GFactueel.nl
Foto: GFactueel.nl

Van veel biologische producten is in Europa niet of moeilijk na te gaan wie de producent is.

Bij biovoeding uit de EU is de traceerbaarheid de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar in sommige gevallen kost het meer dan 3 maanden om uit te zoeken waar het product vandaan komt, schrijft de Europese Rekenkamer in een rapport.

Bewijs biologisch

Producten met een biologisch label zijn doorgaans een stuk duurder. Er bestaan echter geen wetenschappelijke tests om te bepalen of een product biologisch is. Een robuust en betrouwbaar controlesysteem is daarom essentieel, benadrukken de controleurs. De lidstaten, in Nederland de NVWA, zijn verantwoordelijk voor de controle. De Europese Commissie, die erop toeziet dat die check correct gebeurt, stelde eerder vast dat het meestal goed gaat.

Meer controle nodig

Het leeuwendeel van de biologische producten die in Europa worden geconsumeerd komt uit de EU, maar er wordt ook uit meer dan 100 landen daarbuiten geïmporteerd. Ook hierop ziet de Europese Commissie toe door controle-instanties in de exportlanden onder de loep te nemen. Dat kan volgens de rekenkamer echter een stuk scherper. Wat betreft de traceerbaarheid van biovoedsel doen de controleurs de aanbeveling meer checks uit te voeren in de hele productieketen. Skal verhoogde om die reden al de tarieven dit jaar.

Groei teelt en verkoop

Biologisch voedsel is al jaren in opmars. Tussen 2010 en 2016 steeg de hoeveelheid landbouwgrond in de EU daarvoor met een derde tot 12 miljoen hectare. In die periode nam de winkelomzet met bijna 70 procent toe tot ruim € 30 miljard.

Naast biologisch ontwikkelen zich steeds meer gelijkende duurzaamheidsinitiatieven door afzetbedrijven zelf.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer