Henk Westerhof: ‘Plantaardige handel bereikt meer in PlantNet’

08-07-2021 | Laatste update op 22-08 | |
Henk Westerhof is voorzitter van PlantNet International: "Het gaat ons in de breedte om het positioneren van de handelsbedrijven in de plantaardige sector." - Foto: René Faas
Henk Westerhof is voorzitter van PlantNet International: "Het gaat ons in de breedte om het positioneren van de handelsbedrijven in de plantaardige sector." - Foto: René Faas

Brancheorganisaties in de plantaardige sectoren trekken nu gezamenlijk op in PlantNet International. “We willen onze handelsbedrijven wereldwijd beter positioneren”, zegt voorzitter Henk Westerhof. Een lijst met sectoroverschrijdende vraagstukken wordt bij de kop gepakt.

Diverse brancheorganisaties uit de plantaardige sectoren hebben PlantNet International opgericht om de internationale marktpositie van de plantaardige sector en technologie van kassenbouw te versterken. Deze nieuwe organisatie is de rechtsopvolger van Greenport Holland. “Voor de duidelijkheid; PlantNet is niet uit haat en nijd ontstaan jegens andere samenwerkingsverbanden”, zegt voorzitter Henk Westerhof van Anthos (bloembollen en boomkwekerij). “Integendeel. We kunnen zo beter communiceren met het ministerie, NVWA en andere partijen die belangrijk zijn voor de plantaardige handel. Daar is het ons om te doen: als een front naar buiten treden op de sectoroverschrijdende vraagstukken, zodat we meer bereiken voor de handel.”

We kunnen zo beter communiceren met het ministerie, NVWA en andere partijen die belangrijk zijn voor de plantaardige handel

Naast Anthos zijn GroentenFruit Huis (groente- en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en Avag (kastechnologie) aangesloten bij PlantNet. “Deze organisaties hebben allemaal een hoge aansluitingsgraad van 80 à 85% en samen € 30 miljard exportomzet, een derde van de landbouwexport”, weet Westerhof. “Dus PlantNet vertegenwoordigt echt wat. We hebben zo onze individuele strubbelingen, waar we ons prima mee redden, maar ook gezamenlijke en daarin trekken we nu gestructureerd samen op. Dan bereik je meer.”

Wat is een belangrijk actiepunt voor PlantNet?

“Handelsbevordering, onder andere door het wegnemen van belemmeringen. Zo vinden wij dat de plantaardige sectoren binnen NVWA en LNV, onze formele internationale onderhandelaars bij fytosanitaire vraagstukken, vanwege capaciteitsproblemen vaak te weinig aandacht krijgen. Daardoor worden we vaak minder goed geholpen. Ondanks de inzet van de mensen die er werken, daar is echt niets mis mee. Zowel kwaliteit als kwantiteit vraagt aandacht. Het personeel stroomt vaak te snel door; recentelijk werden twee van de drie medewerkers van het ministerie, met veel kennis over onze fytosanitaire vraagstukken, landbouwraad. Ik gun ze dat van harte, maar nieuwe mensen inwerken kost veel tijd. Het zijn complexe dossiers. Deze situatie is een grote zorg voor ons, want het bedrijfsleven wil stappen maken en daarvoor zijn afspraken nodig op fytosanitair gebied, landeneisen, plantgezondheid, inspecties. De gesprekken over dit capaciteitsvraagstuk gaan we nu gezamenlijk lobbyen vanuit PlantNet. ”

Hoe krijg je meer zeggenschap in dit verband?

“Wie betaalt, bepaalt. Dat is een bekend credo. Er loopt ook een discussie met het ministerie over retributies. We merken dat de overheid tal van werkzaamheden van de NVWA richting het bedrijfsleven aan het schuiven is. De gesprekken daarover lopen nog, maar als het bedrijfsleven meer moet betalen, dan ligt het voor de hand dat we ook meer inspraak krijgen. Wellicht kunnen we ook bepaalde taken overnemen, omdat onze organisaties daarvoor de mankracht en kennis zelf in huis hebben. Moeten we over praten.”

Hoe wordt gereageerd op PlantNet?

“Het ministerie en de Topsector reageerden heel positief. De banken willen in gesprek met ons. Het is fijn om een aanspreekpunt te hebben in plaats van alle partijen op de stoep te hebben staan. We verdelen de onderwerpen. Onze achterban is er ook blij mee.”

Zijn er nog andere prioriteiten?

“Het internationale betalingsverkeer is ook iets dat ons allemaal raakt. Door diverse witwaspraktijken komen de banken onder druk te staan en ze eisen van de handelsbedrijven dat ze hun afnemers screenen of zij zich daar schuldig aan maken. Dit geldt nu in het bijzonder voor Rusland. Voor een individueel bedrijf is het enorm lastig om bij elke transactie te bewijzen dat het in orde is. Je hebt lang niet alle toegang tot websites waar die informatie te vinden is, en als het onderzoek niet deugdelijk is uitgevoerd, mag je geen betalingen van zo’n partij aannemen. Doet een bedrijf dat toch, dan is niet uitgesloten dat de bank afscheid van hem neemt. We gaan hier het gesprek over aan met de Vereniging van Nederlandse banken, samen met VNO-NCW, waar we ook bestuurlijk deel van uitmaken.”

Dat is vast nog niet alles.

“Het gaat ons in de breedte om het positioneren van de handelsbedrijven in de plantaardige sector. We willen de kansen en bedreigingen van handelsmissies in beeld krijgen en de lobby goed organiseren als een ministerie meegaat. We willen cao’s naast elkaar leggen, zodat we daarvan kunnen leren. Duurzaamheid is ook een belangrijk aandachtspunt, daar hebben we allemaal mee te maken. Het overheidsbeleid ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot onze afzetontwikkeling is voor ons een groot punt. Het is voor de handel heel belangrijk welke boodschap we in het buitenland verkondigen.”

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer