Doorgaan naar artikel

Helft groene studenten vindt baan buiten sector

Groene banen en groen onderwijs mengen zich op het World Horti Center in Naaldwijk - Foto: Ton van der Scheer

Groene banen en groen onderwijs mengen zich op het World Horti Center in Naaldwijk - Foto: Ton van der Scheer

De aandacht voor het groene domein lijkt toe te nemen. Maar de populariteit van de opleidingen en de banen staan onder druk.

Dat valt op te maken uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het Researchcentrum van de Maastrichtse universiteit constateert dat het groene hbo sinds 2008 hard groeit. Maar leerlingenaantallen in het groene mbo dalen flink.

De glastuinbouw is echter een van de weinige agrarische sectoren waar een flinke instroom van niet groen opgeleide medewerkers is te zien. Tegelijkertijd geldt voor het hele groene onderwijs dat ongeveer de helft van de gediplomeerden terecht komt in een baan buiten de groene sector.

Binnen de groene sector maakt onderscheid tussen donkergroen en lichtgroen. Dat eerste is alles wat direct met de primaire agrarische bedrijven heeft te maken. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan lichtgroene opleidingen (zoals milieumanagement of biotechnologie) en beroepen (van medewerkers versdetailhandel tot microbiologisch analist).

Lager loon in groene banen

Uit het onderzoek van ROA blijkt dat vooral het donkergroene hbo groeit, van 1.800 studenten in 2007 naar 3.000 studenten nu. Het donkergroene mbo deed tot 2011 mee aan die stijgende lijn, maar na het hoogtepunt van zo’n 3.100 mbo-studenten daalde dat aantal naar nog geen 2.400 nu.

Ook de lijntjes van het lichtgroene mbo én hbo zijn na een lange reeks van groei-jaren sinds kort aan het dalen, naar respectievelijk 1.700 en 1.100 studenten. Dat het donkergroene hbo nog in de lift zit, wordt niet direct verklaard uit het te verwachten loon na afstuderen. Dat blijkt het hoogst onder niet-groen gediplomeerden en het laagst onder donkergroen gediplomeerden, met de lichtgroen gediplomeerden er netjes tussen.

Dat zou weer een verklaring kunnen zijn van het feit dat niet meer dan 50% van de donkergroen gediplomeerde mbo’ers en 45% van de groen gediplomeerde hbo’ers terecht komt in een groen beroep. De onderzoekers van het ROA concluderen daar echter ook uit dat de transferwaarde van groen opgeleiden hoog is: ze kunnen vrij eenvoudig op hun eigen niveau ook elders aan de slag.

Meer diversiteit gewenst

Om voldoende instroom van studenten naar de opleidingen en van gediplomeerden naar de groene banen te blijven houden, pleit ROA voor meer diversiteit. Nog altijd is de witte man verreweg in de meerderheid. Meer vrouwelijke ambassadeurs en meer mensen met een niet-westerse achtergrond zouden behalve getalsmatig ook kwalitatief de groene sectoren een boost kunnen geven.

Lees ook: Energietransitie jaagt tekort technici aan

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin