Heffing € 350 voor onderzoek kassen ter inspraak

03-07-2019 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Jeroen Verheul
Foto: Jeroen Verheul

Voor invoering van de verplichte heffing voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de glastuinbouw is nu inspraak gestart.

Glasgroente- en aardbeienbedrijven zullen straks mogelijk jaarlijks € 350 per hectare betalen voor nieuw onderzoek. Daarvoor is een algemeen verbindend verklaring aangevraagd bij het ministerie van LNV. Zowel de erkende brancheorganisaties ‘vereniging Brancheorganisatie Groenten en Fruit Nederland’ (BO G&F) en de ‘vereniging Brancheorganisatie Sierteeltproducten’ (BO Sierteelt) hebben die stap al gezet en voorbereid met de leden en niet-leden. Via internet wordt nu de hele sector geconsulteerd.

Bestaande programma‘s

Met € 350 per jaar en 8.650 hectare glas in Nederland kan jaarlijks voor onderzoek en innovatie € 3 miljoen worden opgehaald. De onderzoekresultaten zijn ‘open’ te gebruiken door alle heffingbetalers en doet denken aan de werkwijze onder het Productschap Tuinbouw. Ook toen werd onderzoek uit heffingen betaald.

De nieuwe onderzoeks- en innovatievraagstukken zijn gebaseerd op de bestaande programma’s Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid, Glastuinbouw Waterproof en Kas als Energiebron. De programma’s worden in nauwe samenspraak met tuinbouwondernemers bepaald en uitgevoerd.

Door de heffingsbijdragen wordt ook overheidsfinanciering verzekerd als cofinanciering

Nalatenschap PT

De afgelopen jaren hebben de programma’s nog gedraaid op de reserves van het Productschap Tuinbouw. Zo is er vanuit Kas als Energiebron de afgelopen jaren bijna € 2 miljoen per jaar besteed, maar werd dit steeds minder. Vanuit Glastuinbouw Waterproof en HND in Plantgezondheid is respectievelijke ongeveer € 0,75 en € 1,25 miljoen per jaar besteed. Dat wordt straks respectievelijk € 0,5 en € 1 miljoen per jaar. Voor het Programma Kas als Energiebron is voor het vervolg ruim € 1 miljoen per jaar voorzien. Door de heffingsbijdragen wordt ook overheidsfinanciering verzekerd als cofinanciering.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer