Heffing blijft € 350 per hectare kas voor onderzoek

19-07 | |
Ontvochtiging een belangrijk thema in nieuwe onderzoeksronde Kas als Energiebron. Foto: Peter Visser
Ontvochtiging een belangrijk thema in nieuwe onderzoeksronde Kas als Energiebron. Foto: Peter Visser

De heffingsregeling voor het onderzoeksprogramma Kennis in je kas wordt verlengd op € 350 per kas jaarlijks.

De heffing is eerder opgelegd vanaf 2019 en wordt verlengd tot en met 2027. Het is een jaarlijkse heffing aan groentetelers en aardbeientelers. Door de verlenging nu ter consultatie voor te leggen, wordt voldaan aan eerdere plannen voor onderzoek tot 2027. Bedrijven met minder dan 5.000 vierkante meter, zaad- en vermeerderingsbedrijven zijn uitgesloten van de regeling.

Door de verlenging tot 2027 voldoet de glastuinbouw aan de afspraken met de overheid om doelen te stellen voor verduurzaming. De glasgroentensector draagt 55% van de jaarlijks benodigde € 3 miljoen bij, waar de sierteelt 45% bijdraagt. Dat is op basis van areaalcijfers vastgesteld. De heffing is per hectare wel gelijk.

Verplichte heffing

De heffing is niet vrijwillig. Door een algemeen verbindend verklaring aan te vragen kan de brancheorganisatie groenten en fruit ook de niet- aangesloten leden bereiken. Circa 87,4% van de glasgroentetelers is aangesloten. Dat betekent dat ruim € 200.000 bij niet-leden van Glastuinbouw Nederland wordt opgehaald door de verplichting van de heffing.

€ 1,25 miljoen energie-onderzoek

De begroting van het onderzoeksprogramma is € 3 miljoen, waarvan € 1,25 wordt besteed in onderzoek voor het traject Kas als Energiebron. Daarvoor is juist een consultatie afgerond. Kas als Energiebron zoekt voor eind juni ideeën vanuit de praktijk – Groenten & Fruit Actueel (gfactueel.nl)

Daarnaast is € 500.000 begroot voor wateronderzoek en € 1 miljoen in plantgezondheidsonderzoek.

In 2019 is gestart met Kennis in je Kas voor onderzoeken die bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van het verdienmodel van glastuinbouwbedrijven en het realiseren van de duurzame sectorambities.

In 2019 is de uitvoering van het programma toevertrouwd aan Stichting Kennis in je Kas (KijK). De Programmaraad KijK vormt het bestuur. Glastuinbouw Nederland is een facilitaire organisatie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer