Harvest House kiest voor GMO-steun

16-07-2021 | Laatste update op 31-08 | |
Harvest House wil bij uitol strategie GMO-steun gebruiken. - Foto: Gerard Boonekamp
Harvest House wil bij uitol strategie GMO-steun gebruiken. - Foto: Gerard Boonekamp

De leden van telerscoöperatie Harvest House hebben deze week ingestemd met toetreding tot Europese subsidieprogramma GMO.

De glasgroentecoöperatie (bemiddelingsomzet van € 705 miljoen) zet daarmee een enorme nieuwe stap, stelt Harvest House desgevraagd. “Met het operationeel programma kunnen we verder inhoud geven aan onze strategie en de samenwerking tussen onze leden.”

De extra ledenvergadering had woensdag plaats. De digitale stemming was bijna unaniem voor deelname aan het subsidieprogramma. Coöperaties moeten als GMO-erkende telersvereniging voldoen aan strenge regels bij de afzet van product van telers en aan administratieve lasten.

Samenwerking leden

Het bestuur en de directie van Harvest House waren al akkoord om de eerste stap te zetten: de aanvraag van GMO-erkenning. Als deze stap na goedkeuring van de leden is gezet, moet de coöperatie een operationeel programma inleveren met investeringsvoorstellen of voorstellen voor andere uitgaven waarop een Europese ondersteuning mogelijk is. Desgevraagd stelt Harvest House dat het programma gericht is op verdere uitrol van de strategie en samenwerking tussen leden.

Nasleep

Voor veel leden van Harvest House is dit niet de eerste kennismaking met GMO. Zij zijn lang geconfronteerd geweest met de slepende afwikkeling van de GMO-claim bij FresQ. Bij die oude telersvereniging werden onregelmatigheden gevonden in een deel van de uitvoering van GMO en is meer dan € 50 miljoen terug geclaimd door Europa. Sindsdien voert Nederland de Europese GMO-subsidieregeling zeer strikt uit.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer