Doorgaan naar artikel

Handtekening onder collectieve waterzuivering

Begin 2024 gaan Westlandse telers gebruik maken van collectieve waterzuivering bij de AWZI in Hoek van Holland.

Na een lang en intensief voorbereidingstraject hebben Hoogheemraadschap Delfland en Waterzuiveringscoöperatie Westland (waarin de telers zijn verenigd) een handtekening gezet onder het realiseren van een extra zuiveringsstap bij waterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Begin 2024 moet deze collectieve zuivering in werking treden, waarbij chemische stoffen van de glastuinbouw uit het water worden gehaald.

Meer aansluitingen

Naast de huidige 300 leden is de verwachting dat er nog meer nog meer telers zullen aansluiten bij de waterzuiveringscoöperatie. Zoals telers die in principe al hun water hergebruiken, en dus niet hoeven te zuiveren, maar bij calamiteiten een alternatieve oplossing achter de hand willen hebben.

Het extra schoonmaken van het water kan ook een mooie opstap zijn naar hergebruik van het gezuiverd afvalwater, bijvoorbeeld als gietwater voor de glastuinbouw.

Uniek project

Deze collectieve zuivering is uniek voor de glastuinbouw in Nederland. Alleen in de Bommelerwaard en Dinteloord wordt afvalwater van telers al verzameld en collectief gezuiverd, maar dit betreft een aparte riolering. Het overige water in deze teeltgebieden krijgt geen aparte behandeling. Ook bij de Tuinbouwwaterzuivering De Vlot in ‘s-Gravenzande wordt met name tuinbouwwater gezuiverd.

Bijdrage consument

Ook andere microverontreinigingen, zoals medicijnresten van consumenten, worden door de extra zuiveringsstap verwijderd. Terwijl de aangesloten telers slechts verantwoordelijk zijn voor circa 25% van het afvalwater dat bij de AWZI in Hoek van Holland wordt aangevoerd. Komende jaren wordt de investering van € 18 miljoen nog gefinancierd door de telers. Pas als naar verwachting in 2030, als het zuiveren van medicijnresten door de EU wordt verplicht, gaat het hoogheemraadschap – en dus de bevolking van Westland – volgens glastuinbouw Nederland meebetalen aan de extra zuivering.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin