Doorgaan naar artikel

Handelsnormen groente en fruit weer op tafel

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

De Europese Commissie wil de Europese handelsnormen herzien. GroentenFruit Huis is terughoudend en heeft bezwaren kenbaar gemaakt.

In 2021 zijn twee openbare Europese consultatierondes geweest over de kwaliteitsstandaarden die internationaal aan groente en fruit worden opgelegd (handelsnormen). De EU wil dat deze normen ook duurzame ontwikkelingen stimuleren.

Volgens GroentenFruit Huis kan dat niet vermengd worden met kwaliteitsstandaarden. “Wij vinden dat duurzaamheidsnormen niet geïntegreerd moeten worden in de kwaliteitsstandaarden of handelsnormen. Productkwaliteit en duurzaamheid zijn andere begrippen en die moet je niet vermengen. De EU en Unece, de organisatie die wereldwijde standaards maakt, hebben nog geen definities over duurzaamheid gemaakt. Deze kunnen dus ook nog niet worden geïntegreerd”, laat de organisatie weten.

Het is bovendien niet uitvoerbaar, stelt de brancheorganisatie. “Een controleur, die kwaliteitsstandaarden controleert, kan niet tijdens de controle inspecteren of in de teeltfase duurzaam is geproduceerd. Controles op voedselveiligheid en op duurzaamheidsinspanningen worden gecontroleerd door auditoren die het teeltbedrijf bezoeken.”

Nog ruim overleg nodig

De Europese Commissie zal waarschijnlijk medio 2022 een voorstel tot aanpassing van de handelsnormen voorleggen aan de Raad. Nederland is voorstander van de voorgenomen aanpassing van de Europese handelsnormen om de gewenste omschakeling naar een meer duurzame productie te ondersteunen. Dat bleek recent in een Kamerbrief. Daarnaast is Nederland voorstander van de actualisatie van sectorspecifieke handelsnormen ‘in lijn met wetenschappelijk en innovatieve ontwikkelingen’. Niet duidelijk is wat dat betekent.

Het GroentenFruit Huis verwacht niet snel een verandering in de kwaliteitsstandaarden. “Er zal in de komende jaren nog wel over worden gesproken in de EU. Groenten en fruit zijn gezond, dat element moet goed in ogenschouw worden gehouden bij allerlei duurzaamheidsnormen. GroentenFruit Huis is van mening dat er diverse manieren zijn om te verduurzamen.”

Wildgroei aanpakken

GroentenFruit Huis heeft in de consultatierond gepleit de wildgroei aan verschillende duurzaamheidsschema’s aan te pakken in Europa. “We vinden het zeer zinvol om te komen tot enige mate van standaardisatie van duurzaamheidsschema’s in de groente- en fruitsector. Er dreigt wildgroei te ontstaan.”

Beheer
WP Admin