Handel en telersverenigingen sluiten eerste pact

01-11-2012 | Laatste update op 19-09 | |
Handel en telersverenigingen sluiten eerste pact

De koepels voor afzetorganisaties DPA en handel Frugi Venta zijn het eens geworden over het gezamenlijk privaat financieren van Frug I Com, een project om de informatie-uitwisseling in de keten te stroomlijnen.

Dat lijkt een eerste stap op weg naar een verregaande samenwerking tussen beide partijen. Frugi Ventadirecteur Gert Mulder: “De besturen van beide organisaties hebben besloten Frug I Com te blijven financieren. Doordat het PT dat niet meer doet, dreigde de financiering per 2013 te stoppen en de kennis weg te vloeien.”

Beide organisaties (DPA en Frugi Venta) praten in totaal over tien projecten waar een private financiering nodig is, nadat het PT daarmee stopte. Het zijn hordes die genomen moeten worden op weg naar een mogelijke samenwerking in een ketenplatform. “We zijn er nog niet uit qua fusie, maar we zijn wel goed op weg. Vooruitlopend op een samenwerkingsbesluit hebben beide besturen nu al dit besluit genomen.”

Frugi Venta werkt al geruime tijd aan het opstarten van een ketenplatform dat een deel van de taken van het PT kan overnemen. Dit jaar is de start nog niet te voorzien, zoals aanvankelijk bedoeld. De ledenvergadering met eindbesluit wordt nu in het voorjaar verwacht, aldus Mulder. Het kabinetsstandpunt over de schappen zorgt voor een nieuwe complexere situatie. Nu het PT al in 2014 lijkt te worden opgeheven, denkt Frugi Venta na over het sneller ombuigen van projecten naar private financiering, om te voorkomen dat de stop van het PT een verlammende werking heeft. Mulder: “Het kan zijn dat we zaken uit de verordening voor 2013 halen en in ons eigen programma plaatsen om continuïteit te verzekeren.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer