Growers United: groeiambities waarmaken

30-07-2021 | Laatste update op 23-08 | |
Stefan van Vliet, financieel directeur van Growers United.
Stefan van Vliet, financieel directeur van Growers United.

De groeistrategie van Growers United richt zich op een plek in de top-3 leveranciers van vruchtgroenten in de EU. Dit lopende jaar is een voorbereidingsjaar voor groei met een schuin oog naar het buitenland.

De leden van Growers United (voorheen DOOR) hebben richting 2025 stevige groeiambities uitgesproken. Die zijn niet langer in kasareaal uitgedrukt, omdat zo’n groeistrategie eenzijdig is. Met een nieuwe coöperatiestructuur en capaciteit van het nieuwe pand in Maasdijk zijn de voorwaarden voor groei nu wel gerealiseerd.

Financieel directeur Stefan van Vliet denkt dat het tijd is vruchten te plukken van het beleid. “We zijn beter uitgerust om deze groeiambities waar te maken. De structuur van de coöperatie op aandelen staat, waardoor we nu samen kunnen gaan ondernemen. Met ons nieuwe pand hebben we de capaciteit om door te groeien. Met GMO kunnen leden doorgroeien. Kortom, de komende jaren kunnen flinke stappen gezet worden.”

Tekst gaat door onder de foto

Growers United ziet 2021 als een voorbereidingsjaar op verdere groeistappen. Nieuwbouw in Maasdijk met hoogwaardige verpakkingslijnen is dit seizoen in gebruik genomen. - Foto: Frank van der Burg

Growers United ziet 2021 als een voorbereidingsjaar op verdere groeistappen. Nieuwbouw in Maasdijk met hoogwaardige verpakkingslijnen is dit seizoen in gebruik genomen. – Foto: Frank van der Burg

Aandelenstructuur Growers United

Van Vliet doelt op de aandelenstructuur van Growers United. Die zorgt ervoor dat leden het belang in de coöperatie tot het eigen vermogen kunnen rekenen, waardoor het lid-bedrijf beter financierbaar is voor groei. Banken wegen namelijk in toenemende mate het vermogen dat een lid heeft in de coöperatie mee in de financieringsaanvraag.

Het jaar 2021 staat in het teken van het in goede banen leiden en voorbereiden op groei. Met alle activiteiten van verpakken erbij kwam de omzet in 2020 uit op € 486 miljoen. Het eigen vermogen werd in 2020 versterkt met € 2 miljoen door niet-verdeelde winsten, blijkt uit het jaarverslag. Growers United heeft na de structuurwijziging een sterk uitgebreide balans, omdat onderdelen van dochters zijn ingebracht.

Tekst gaat door onder de grafiek

GMO-ondersteuning € 16,4 miljoen

Europese GMO-gelden fungeren als vliegwiel voor de groei en ontwikkeling. Van Vliet: “Het zorgt ervoor dat we beter in staat zijn om onze toekomstplannen te realiseren. Door ons coöperatieve karakter plukken onze leden in hoge mate de vruchten van GMO.”

De meerjarenstrategie van de coöperatie is vertaald in investeringsplannen voor de komende jaren. Growers United onderzoekt in hoeverre GMO daar een rol in kan spelen, want het GMO-stelsel zal veranderen de komende jaren. De producentenorganisatie ontving al € 6,4 miljoen in 2019 en ruim € 10 miljoen in 2020, grotendeels voor de realisatie van nieuwbouwplannen.

Het verkoopmodel van Growers United past ook voor GMO. De coöperatie heeft 100% regie op de verkoop van het ledenproduct. De Maasdijkse producentenorganisatie verkoopt niet rechtstreeks aan retailers, en werkt altijd in een driehoeksrelatie met ketenpartners.

Schaalgrootte nodig

Geen rechtstreekse verkoop dus, maar Growers United investeert wel in partnerschap door het delen van kennis van de shopper of door contact met de zaadfirma’s over de beste rassen voor dat segment of klant.

We moeten schaalgrootte in ons assortiment creëren, waarmee we onder andere ons marktaandeel laten groeien

Van Vliet noemt dat het zo goed mogelijk inrichten van de keten. En daarvoor is weer groei nodig. “We moeten schaalgrootte in ons assortiment creëren, waarmee we onder andere ons marktaandeel laten groeien. Hierdoor kunnen we meer regie voeren vanuit de beschikbaarheid van producten en zijn we een stevige category partner voor onze retailklanten.”

Tekst gaat door onder de foto

Stefan van Vliet, financieel directeur van Growers United: "We zijn beter uitgerust om deze groeiambities waar te maken. De structuur van de coöperatie op aandelen staat, waardoor we nu samen kunnen gaan ondernemen." - Foto: Kevin Rijnders

Stefan van Vliet, financieel directeur van Growers United: “We zijn beter uitgerust om deze groeiambities waar te maken. De structuur van de coöperatie op aandelen staat, waardoor we nu samen kunnen gaan ondernemen.” – Foto: Kevin Rijnders

Op dit moment wordt verder gebouwd aan een sterke basis, oftewel uitbreiding bij teeltbedrijven in Nederland. Dat staat weer niet los van meer productie in Noord-Afrika en Spanje voor uitbreiding van een jaarrond kwalitatief aanbod.

Ook oriënteert Growers United zich op productie elders in Europa op de langere termijn. In deze fase wil de coöperatie dat niet verder toelichten.

Aandelenhandel

Aandelen van leden in Growers United zijn verhandelbaar. Is daar al sprake van? Van Vliet: “Onderlinge handel van vermogensrechten is mogelijk, leden geven er vooralsnog de voorkeur aan om hun vermogensrechten te behouden. Dat heeft te maken met de verwachte rendementsontwikkeling.”

Aan de aandelenconstructie is een nieuw dividendbeleid verbonden.

Over het effect op de omzet van zaken als ToBRFV en de marktsituatie van individuele producten doet de coöperatie geen uitspraken. Van Vliet: “Binnen het management is besloten dat het delen van marktinformatie niet past binnen de afspraken die wij met onze partners in de keten maken.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer