‘Grote wijzigingen in belastingplannen’

05-10-2018 | Laatste update op 19-09 | |
Seegers
Pieter Seegers fiscalist
Minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte werpen op Prinsjesdag een blik in het koffertje met de rijksbegroting en de miljoenennota. - Foto: ANP
Minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte werpen op Prinsjesdag een blik in het koffertje met de rijksbegroting en de miljoenennota. - Foto: ANP

Prinsjesdag is alweer geweest. Het kabinet heeft een veelheid aan plannen en (goede) voornemens over ons uitgestort. En zoals ieder jaar wordt er ook weer naar hartenlust aan de ‘fiscale knoppen’ gedraaid.

Er worden veel kleine wijzigingen voorgesteld, denk aan het jaarlijkse gesleutel aan de heffingskortingen met als doel de koopkrachtplaatjes weer passend te krijgen. Maar dit jaar worden er ook een paar fundamentele aanpassingen gepresenteerd. Aanpassingen die ook van belang zijn voor de land- en tuinbouwsector.

Versoberde ondernemersaftrekken

De ondernemersaftrekken worden namelijk versoberd, helaas. Dat geldt weliswaar voor alle ondernemers in de inkomstenbelasting, maar omdat verreweg de meeste boeren en tuinders niet door middel van een bv ondernemen, treft deze maatregel de sector zwaar.
Lees verder onder de foto

Minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte werpen op Prinsjesdag een blik in het koffertje met de rijksbegroting en de miljoenennota. - Foto: ANP

Minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte werpen op Prinsjesdag een blik in het koffertje met de rijksbegroting en de miljoenennota. – Foto: ANP

Het voorstel is om de ondernemersaftrekken – zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek – niet meer aftrekbaar te laten zijn tegen het hoogste tarief zoals nu het geval is. Het plan is om de aftrek in de toekomst alleen nog maar toe te laten tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting. Dat scheelt al snel zo’n 15%.

Weliswaar is er een overgangsregeling voorgesteld met een geleidelijke afbouw, maar het blijft een forse ingreep. Ondernemen wordt op deze wijze fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt.

Kleine ondernemersregeling in omzetbelasting wijzigt

Een andere fundamentele wijziging die wordt voorgesteld is de verandering van de kleine ondernemersregeling (kor) in de omzetbelasting. Het voorstel is om de kor afhankelijk te laten zijn van de hoogte van de omzet. Is de omzet lager dan € 20.000 dan kan – op verzoek – het in rekening brengen van omzetbelasting achterwege blijven.

Nu is het nog zo dat de kor van toepassing kan zijn ongeacht de hoogte van de omzet. Ondernemingen met miljoenen omzet kunnen, als ze aan de huidige voorwaarden voldoen, ook gebruik maken van de kor. Maar daarvoor is deze niet bedoeld.

Prima voorstel

Daarom is dit een prima voorstel, vind ik. Alleen echt ‘kleine’ ondernemers kunnen in de nieuwe plannen gebruik maken van de kor. De omzet van verreweg de meeste agrariërs is (veel) hoger dan € 20.000. Geen kor dus meer voor deze ondernemers.Beheer