Doorgaan naar artikel

Grote onrust onder telers over LNV-lijst winterteelten en vanggewassen

Op de lijst van winterteelten ontbreekt op dit moment een aantal belangrijke teelten zoals bleekselderij en witlofwortels. - Foto: Stan Verstegen.

Op de lijst van winterteelten ontbreekt op dit moment een aantal belangrijke teelten zoals bleekselderij en witlofwortels. - Foto: Stan Verstegen.

Er is grote onrust over de consultatie van het ministerie van LNV die vorige week gestart is voor de lijsten met winterteelten en vanggewassen voor het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Lees ook de update van 5 december 2022: Jaar uitstel voor verplichte bufferstrook en vanggewassen

LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank willen op zeer korte termijn overleg met LNV. Het op tijd toepassen van vanggewassen op zand- en lössgronden is één van de maatregelen in het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Wanneer een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid, vindt een korting plaats op de stikstofgebruiksnorm. Winterteelten zijn hierop een uitzondering, omdat voor sommige teelten het toepassen van een vanggewas onmogelijk is.

Op de lijst van winterteelten ontbreekt op dit moment een aantal belangrijke teelten, zoals consumptieaardappelen, sla, bleekselderij, witlofwortels en rode bieten.Daarnaast zijn er nog veel praktische vragen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bijvoorbeeld over hoeveel korting het gaat en hoe dat werkt een jaar na dato bij huurpercelen. LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank willen daarom op zeer korte termijn overleg met LNV. In deze consultatie staan geen teeltverboden, maar met de huidige voorstellen is duidelijk dat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van telers op zand en löss groot zijn.

Overgangsjaar

LTO Nederland geeft aan samen met andere organisaties eerder al bij LNV aan de bel te hebben getrokken over het tijdig publiceren van deze lijsten. Immers, de invulling staat nog niet vast en het tijdspad voor de implementatie is kort. Ondernemers weten daardoor niet waar zij volgend jaar rekening mee moeten houden, terwijl de eerste gewassen voor volgend teeltseizoen al zijn gezaaid, de teeltplannen voor 2023 al vaststaan, afspraken over ruil, huur en verhuur van grond zijn gemaakt en contracten zijn afgesloten.

Het is volgens LTO praktisch onmogelijk om de nu al ingezette teeltplannen en afspraken daar later (gedurende het seizoen) nog op aan te passen. LTO pleit daarom opnieuw voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar voor een aantal voorschriften van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin