‘Grote glasbedrijven verrijking voor krimpend Luttelgeest’

06-01-2014 | Laatste update op 19-09 | |
Zonderland
Liesbeth Zonderland woont aan het jongste glasgebied
‘Grote glasbedrijven verrijking voor krimpend Luttelgeest’

Wanneer er ineens 100 hectare kassen tegenover je wordt gebouwd, is het wel even schrikken. Wat gebeurt daar allemaal, en hoe ziet dat er uit straks?

Luttelgeest is een klein, vriendelijk dorpje waar alle landbouwtakken wel vertegenwoordigd zijn: bollen, fruit, vee, bloemen en planten en alle denkbare akkerbouwgewassen.In 2008 kwamen enkele grote tomaten- en paprikatelers naar Luttelgeest en bouwden daar grote bedrijven van 10 tot 40 hectare staand glas. Dat dit enige onrust gaf is logisch. Inmiddels gaat het leven er weer zijn gang.Voor de akkerbouwers is het mooi dat zij eindelijk hun kavels konden verkopen voor glastuinbouw. De bestemming zat er al tientallen jaren op, maar de percelen zware kleigrond waren moeilijk verkoopbaar. Eindelijk werden de ontsierende verpauperde kassen afgebroken en kwamen er mooie, moderne bedrijven voor in de plaats. Waar nodig werd een weg verbreed en ter voorkoming van verkeersoverlast werd door de tuinders zelf een nieuwe weg aangelegd, zodat met name ‘onze’ Kalenbergerweg nagenoeg geheel ontzien kon worden.Voor alle tuinders is het goed om hun gebied weer als serieus glastuinbouwgebied op de kaart te zien. De beroepsgroep in de regio wordt uitgebreid. Beëindigde bedrijven worden weer voortgezet door een andere teler; het is weer interessant om te tuinen hier. Het was een dooie boel geworden zonder deze nieuwe impulsen.Nieuwe tuinders en hun medewerkers moeten ook wonen, eten, autorijden en gras maaien. Voor hun bedrijf hebben zij onder andere materialen en transportbedrijven nodig. Er zijn jonge gezinnen bijgekomen in het dorp, geen woning staat meer leeg. Er wonen uiteraard ook veel buitenlandse werknemers, maar ook zij brengen hun kinderen naar de plaatselijke school, kerk, sportvereniging. Heerlijk, een beetje reuring in het dorp! Kleuters die tot tien leren tellen in het Pools, mooi toch?En een leuke nieuwe buur is altijd beter dan een leeg huis. Wij zijn in de polder gewend om met mensen uit alle windstreken om te gaan. Ik ben zelf een Fries, maar ik mag die Zuid-Hollanders wel!Beheer