Grondwater zandgronden nog steeds te laag

06-09-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

In het zuiden en oosten van het land is nog steeds sprake van droogte. Op de hoge zandgronden zijn de grondwaterstanden nog steeds te laag, ondanks de recente regen.

Boeren op de hoge zandgronden hebben nog steeds te maken met grote droogte. De neerslag van de afgelopen weken heeft nog niet geleid tot herstel van de grondwaterstanden. Dat schrijft de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) in de eerste droogtemonitor van deze maand. De commissie komt alleen samen als sprake is van een (dreigend) watertekort.

Landelijk gezien is het neerslagtekort 206 millimeter. Dat is meer dan het langjarig gemiddelde voor eind augustus (100 millimeter), maar aanzienlijk minder dan in 2018 (300 millimeter). In de komende 2 weken zal het neerslagtekort naar verwachting niet meer toenemen, omdat meer neerslag zal vallen en de verdamping afneemt, aldus de LCW.

Lees verder onder de afbeelding.

Grondwater zandgronden nog steeds te laag


Nog erg droog in Twente en Achterhoek

In de gebieden waar geen of beperkte wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem mogelijk is, zijn de gevolgen van het neerslagtekort (2018 en 2019) duidelijk merkbaar. Dit geldt met name in Twente en de Achterhoek, maar ook in het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland. De grondwaterstanden zijn laag en herstel van grondwaterstanden en de beekafvoeren vraagt om een lange nattere periode.

Op de hoge zandgronden melden waterschappen dat de natuur en de landbouw in een aantal gebieden door de droogte sterk onder druk staan. Om het grondwater te laten herstellen, zijn schotten geplaatst op stuwen van de Maas, waar de wateraanvoer ook erg gering is. Vooral de scheepvaart ondervindt hier hinder van.

Grondwater zandgronden nog steeds te laag


van Rooijen
Lydia van Rooijen redacteur ondernemen
Meer over


Beheer