Doorgaan naar artikel

‘Grondeigenaren de klos bij plannen box 3-heffing’

Foto: ANP

Foto: ANP

Het kabinet heeft de plannen voor de verfoeide box 3-heffing bekendgemaakt. Spaarders zijn in het nieuwe systeem dat in 2022 in moet gaan een stuk beter af. De eerste € 440.000 per persoon zou zelfs geheel niet belast gaan worden.

Dat is goed nieuws voor die groep. Maar er zit een addertje onder het gras. De wijziging wordt namelijk budgetneutraal ingevoerd. Met andere woorden: de totale belastingopbrengst moet hetzelfde blijven. Als spaarders met een spaarrekening beter af zijn, houdt dat in dat anderen slechter af zijn.

Beleggers en eigenaren van onroerend goed gaan meer betalen dan ze tot nu toe doen. Particuliere grondeigenaren zijn dan ook niet te spreken over de plannen van het kabinet. De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) roept moord en brand. Volgens FPG moeten verpachters en eigenaren van landgoederen straks als gevolg van het nieuwe stelsel geld toeleggen op hun grond.

Waardestijging van grond meenemen

Voor beleggingen en vastgoed wordt het forfaitair rendement in het nieuwe systeem 5,33%. Als je dat afzet tegen het (wettelijk) beoogde rendement van 2% op verpachte grond dan klopt er iets niet. Volgens de ene wet (belastingen) word je geacht 3,33% meer rendement te halen dan je volgens een andere wet (regels rondom reguliere pacht) mag doen.

Natuurlijk kun je stellen dat je ook de waardestijging van de grond mee moet nemen bij het rendement voor de grondeigenaar, maar wie zegt dat er ook winst gemaakt wordt op de verpachte grond?

Het is hoogst onzeker of in de toekomst de grond in waarde blijft stijgen. En als je eigenaar bent van een landgoed dat onder de Natuurschoonwet (NSW) valt, dan is verkopen in principe geen optie. Want deze eigenaren hebben zich verplicht om de natuur en de cultuurhistorische waarde van hun bezit te beheren en te behouden.

Genoeg argumenten voor verbetering

De plannen van het kabinet zijn nog niet definitief en kunnen nog verbeterd worden. En daar zijn argumenten genoeg voor. Zo hecht minister Carola Schouten van landbouw aan langjarige pacht. Zij schreef in maart nog aan de Tweede Kamer dat zeker jonge boeren en tuinders door te pachten toegang krijgen tot grond en een agrarisch bedrijf kunnen opbouwen.

Een te hoge belastingheffing voor grondeigenaren mag deze goede doelstellingen niet dwarsbomen. Anders zijn niet alleen de grondeigenaren, maar ook de pachtende boeren en tuinders de klos.

Beheer
WP Admin