Doorgaan naar artikel

Grondbank Zuidplas: nabetaling glastuinbouw vervalt

Nu geen glastuinbouwplannen op gronden van de Grondbank Zuidplas zijn ingetekend, vervallen afspraken over nabetaling.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de grondbank, het grondinstrument van de provincie Zuid-Holland en gemeentes als Rotterdam, Zuidplas en Waddinxveen. De grondbank heeft gronden ingekocht waarbij ooit de afspraak is gemaakt om de vorige eigenaar een nabetaling te laten doen wanneer glastuinbouw of woningbouw werd gepland of gerealiseerd. De grondbank denkt dat dit niet meer zal gebeuren voor 2025, waarin de looptijd van de grondbank afloopt. De afspraak voor nabetaling aan voormalige eigenaren van de grond is verlopen. Er wordt geen glastuinbouw meer gerealiseerd.

Toekomstig gebruik grondbank

De Grondbank is in 2004 opgericht met als doelstelling strategische grondverwerving in de Zuidplaspolder. Eind 2010 had de Grondbank ruim 350 hectare aan gronden in de Zuidplaspolder verworven. Vanaf 2011 functioneert de Grondbank als een beheer- en gronduitgiftebedrijf. De looptijd van de Grondbank is tot 2025, maar binnen Greenport Nederland wordt nagedacht over toekomstig gebruik van een grondbank.

Eind 2022 heeft de Grondbank nog ongeveer 290 hectare in eigendom. Hiervan is 289 hectare gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Zuidplas en ca. 1 hectare in de gemeente Waddinxveen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin