Groenteteler raakt klein pachtcontract snel kwijt

20-01-2021 | Laatste update op 19-08 | |
Pachter en verpachter discussiéren over kosten onderhoud sloot. Foto: ANP
Pachter en verpachter discussiéren over kosten onderhoud sloot. Foto: ANP

Een groenteteler kan voor een klein perceel niet rekenen op pachtersbescherming bij een conflict rondom opzegging, zo blijkt uit een rechterlijke uitspraak.

Een groenteteler raakte in december 2019 met een opzegtermijn van één maand zijn pachtcontract kwijt voor een kleiner perceel. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat die opzegging wettelijk is.

Percelen kleiner dan een hectare

Voor percelen kleiner dan een hectare is de pachtersbescherming niet van toepassing. De teler kan daardoor geen aanspraak maken op bescherming onder de pachtregels. De gemeente heeft daarmee als verpachter terecht het contract opgezegd en ook de opzegtermijn van één maand is voldoende omdat dit buiten het teeltseizoen plaatsvond.

Conflict over onderhoud sloot

Het conflict draait ook om kosten voor het onderhoud van de sloot van de teler. Als pachter kreeg de teler opdracht van het waterschap de sloot te onderhouden en zand en begroeiing te verwijderen. Toen hij dat niet deed, schakelde de gemeente een loonwerker in. De factuur van ruim € 5.000 werd door de gemeente bij de teler in rekening gebracht.

De rechter oordeelt op basis van het pachtcontract dat de gemeente dit niet in rekening mag brengen bij de teler. Deze moet het perceel wel ontruimen van boogkassen en beregeningsinstallatie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer