Doorgaan naar artikel

Groenteteelt in Westland groeit juist

Foto: Jeroen Verheul premium

Foto: Jeroen Verheul

Groenteteelt in Westlandse kassen groeit relatief snel, en dat is tegen de verwachting in van planners.

In 2018 is het areaal groenteteelt in kassen in Westland met 5,5% gestegen tot 1.048 hectare. In 10 jaar is de stijging 14%. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is in die 10 jaar gestegen met 82% naar bijna 7 hectare, bleek uit cijfers van de gemeente Westland in een bijpraatsessie over herstructurering.

Vestiging in Westland

De areaalstijging van groente is toch opvallend, omdat rekening werd gehouden met een relatief sterkere groei van sierteeltproductie vanwege de kleinere percelen in Westland ten opzichte van andere glastuinbouwgebieden in Nederland. De groenteteelt in Westland groeit daarmee sneller dan bloemen en potplanten. Hoewel grote groentetelers grotere percelen volbouwen buiten Westland, hechten ze aan een locatie in Westland, zo verklaart wethouder Karin Zwinkels de stijging van de teelt in Westland.

Voorlopige cijfers van CBS, die de gemeente Westland gebruikt, lijken te duiden op een daling van het areaal teelt voor uitgangsmateriaal, maar dit cijfer dient nader onderzocht te worden, stelde beleidsmedewerker glastuinbouw Dominique van der Hoeven van de gemeente Westland. De daling wordt namelijk niet herkend.

Kwart Nederlandse kassen in Westland

Westland wordt ook steeds belangrijker in het aandeel van het glasareaal in Nederland. Een kwart van de kassen in Nederland staat nu in Westland. Dat aandeel is licht gestegen de laatste jaren. Bij het aandeel Westlandse kassen ten opzichte van het Zuid-Hollandse areaal is het belang gestegen van 46% 10 jaar geleden naar 52% in 2018.

Het totale areaal glas in Westland daalde licht in 10 jaar van 2.445 naar 2.297 hectare. Dat is een daling van 6% terwijl in de rest van Nederland de daling 12,6% bedroeg.

Te laag tempo herstructurering

Dat het areaal in Westland stabiel is en de groenteteelt groeit, is gunstig, maar Westland wordt nog altijd gekenmerkt door veel oude en kleinere bedrijven waarbij herstructurering hard nodig is. Dat liet beleidsmedewerker glastuinbouw Dominique van der Hoeven van de gemeente Westland zien. Een veelvoud aan instrumenten en initiatieven zoals Coalitie HOT hebben nog niet geleid tot veel vernieuwing. Dat is vaak ook een kwestie van lange adem, stelde Van der Hoeven. Hij liet nieuwe projecten zien waarbij soms een voorbereidingstijd van 11 jaar nodig was. Zwinkels beaamt dat: “Als je aan je beleid vasthoudt en de regels dan lukt het uiteindelijk vaak toch om een project van herstructurering uit te voeren. Het vraagt wel ontzettend veel van ondernemers.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin