Doorgaan naar artikel

Groenteteelt buiten schot bij Limburgs onttrekkingsverbod

Het Waterschap Limburg stelt vanaf vrijdag 7 juni 12:00 uur een onttrekkingsverbod in op het gebruik van water uit beken en sloten. Kapitaalintensieve teelten, zoals vollegrondsgroenteteelt, vallen buiten het verbod, evenals ‘vergunde onttrekking’ uit grondwater.

Het verbod geldt vanaf vrijdag 7 juni 12:00 uur tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2019. Waterschap Limburg heeft in het onttrekkingsverbod een uitzondering op het verbod opgenomen voor een aantal op de website van het waterschap genoemde beken die altijd voldoende afvoer hebben. Verder geldt het verbod niet voor onttrekkingen voor bedrijfsmatige groenteteelt, fruitteelt, bloemen- en plantenteelt en boomteelt en voor ‘vergunde onttrekking’ van grondwater.

Geen verdere daling

Door de droogte van 2018 en een drogere winter en tot nu toe relatief droog voorjaar, zijn de afvoeren van de beken te laag. Met het instellen van het verbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil voorkomen, acute schade in beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop naar de zomer.

Ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden

Breder verbod

Het verbod op onttrekken van water geldt niet alleen voor de agrarische sector. Zo is ook het sproeien van tuinen vanuit beken en sloten verboden. Hetzelfde geldt voor het beregenen van sportvelden. Het waterschap houdt zelf de komende tijd het water vast in de beken, door stuwen op te zetten en zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken te voeren.

Kapitaalintensieve teelten, zoals vollegrondsgroenteteelt, vallen buiten het ontrekkingsverbod. - Foto: Stan Verstegen

Kapitaalintensieve teelten, zoals vollegrondsgroenteteelt, vallen buiten het ontrekkingsverbod. – Foto: Stan Verstegen

Controles

Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het onttrekken van oppervlaktewater geïnformeerd met een brief over het verbod. Ook informeert het waterschap betrokken instanties. Handhavers van Waterschap Limburg controleren op naleving van het verbod. Deze controles vinden ook in vroege ochtend- en avonduren en in het weekend plaats.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin