‘Groenteprijzen blijken gevoelig voor kleine aanboddaling’

06-01-2016 | Laatste update op 17-08 | |
Een kleine daling van het aanbod glasgroente leidde tot grote schommelingen, aldus het GroentenFruit Huis
Een kleine daling van het aanbod glasgroente leidde tot grote schommelingen, aldus het GroentenFruit Huis

De les van 2015 is dat de groentemarkt vrij direct reageert op kleine dalingen van de productie.

Dat zegt Gert Mulder, directeur van GroentenFruit Huis in een terugblik over 2015. “Alles bij elkaar blijkt dat een geringe reductie van het aanbod een aanzienlijke prijsverhoging kan veroorzaken. Een stijgende consumptie zou hetzelfde effect kunnen hebben.”  Dit stemt hoopvol voor de toekomst, stelt hij. “We hopen dat de vele aandacht voor groenten en fruit zich uiteindelijk zal omzetten in een hogere consumptie.”

2015 was een bijzonder jaar voor de Nederlandse groente- en fruitsector. De importwaarde steeg met zeven procent naar 5,1 miljard euro. De productiewaarde steeg met 13 procent naar een totaal van 3,4 miljard euro. Enige minpunt is misschien daling van de consumptie bij groente en fruit. In Nederland daalden de huishoudelijke aankopen van verse groenten in volume met 3 procent, die van vers fruit met 0,5 procent. Dat lijkt echter vertekend. De uitgaven stegen met 2 procent bij fruit en bleven gelijk bij groente, maar daarbij is geen rekening gehouden met de waarschijnlijk hogere uitgaven aan groente via maaltijdboxen, maaltijdsalades of bij restaurants en bedrijfskantines. Daar speelt groente steeds vaker een hoofdrol.

Bij de afzet van Nederlands fruit was in 2015 een verschuiving zichtbaar in afzetmarkten. Na het wegvallen van de Russische markt halverwege 2014, zijn met name in andere Europese landen meer Nederlandse peren afgezet. Bij groenten werd significant meer geëxporteerd naar Italië en Spanje. In Spanje werd het afgelopen zomer zo warm dat de productie van eigen bodem pas laat op gang kwam. Dit bood kansen voor Nederlands product.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer