Doorgaan naar artikel

Groenste gewassen met ammonium in rijen

Foto stan Verstegen

Foto stan Verstegen

Bij vroege teelten spinazie, ijsbergsla en Chinese kool geeft de rijenbemesting met ammoniumhoudende meststoffen waaraan een nitrificatieremmer is toegevoegd, de meest groene bladkleur.

Dat komt naar voren in onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd op het Proefstation in Sint-Katelijne Waver. De stikstofbemesting werd breedwerpig uitgevoerd met:

  • KAS (nitraat + ammonium)
  • Agrocote Max (gecoat met 44% ureum)

In rijenbemesting werd bemest met:

  • Novatec Solub (ammoniumsulfaat + DMPP)
  • urean (ureum en ammoniumsulfaat) urean + Vizura
  • Sulfacote (ammonium- en ureumstikstof in sulfaatvorm)
  • Sulfacote + Vizura

Vizura en DMPP vertragen de omzetting van ammonium in nitraat. Het geconcentreerd toedienen van ammonium met rijenbemesting verlaagt die omzetting ook.

Bij breedwerpig toedienen wordt ammonium onder invloed van bodemleven zeer snel omgezet in uitspoelgevoelig nitraat. Bij rijenbemesting ontstaat een hoge ammoniumconcentratie; dat verstoort ter plekke het bodemleven, waardoor de omzetting wordt afgeremd. Nitraat spoelt gemakkelijk uit, ammonium hecht zich gemakkelijk aan het klei-humuscomplex waardoor de gevoeligheid voor uitspoeling beperkt blijft.

Resultaat

In alle gewassen gaven het in rijenbemesting toegediende Novatec Solub (ammoniumsulfaat + DMPP) en Sulfacote + Vizura de meest groene bladkleur. De breedwerpige toepassingen met KAS en Agrocote Max gaven de bleekste gewassen.

Verder werd gekeken naar hoeveelheid stikstof, nitraat en ammonium in de grond. Dat gebeurde na een maand na het begin van de teelt en na de teelt. Met breedwerpig KAS was na een maand alle nitraat verdwenen, in het object breedwerpig Agrocote Max verliep de nitraatomzetting iets trager. In Novatec Solub steeds de laagste hoeveelheid stikstof teruggevonden.

De resultaten worden vermeld in het maartnummer van het Belgische Proeftuinnieuws.

Bekijk meer

Delen

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin