GroenLinks wil toelatingsonderzoek loskoppelen

25-05-2018 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De toelating van gewasbeschermingsmiddelen moet op een andere leest worden geschoeid, vindt GroenLinks.

Kamerlid Rik Grashoff stelt voor om het onderzoek dat nodig is voor de toelating wel door de aanvrager te laten betalen, maar de onderzoeksopdracht te laten verstrekken door de instantie die over de toelating gaat. Daarmee wil GroenLinks ervoor zorgen dat de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd is. Grashoff wil dat er een duidelijke afstand komt tussen het bedrijf dat belang heeft bij de toelating en de instituten en bedrijven die onderzoek doen naar een nieuw middel, om te worden betrokken bij de toelating.

Procedures onafhankelijk inrichten

Grashoff bepleit om vooruitlopend op een Europese herziening de procedures in Nederland al vast onafhankelijker in te richten. Hij roept minister Carola Schouten in Kamervragen op daarover het gesprek aan te gaan met onafhankelijke academische laboratoria.

Publicaties op website Oneworld

Aanleiding voor de Kamervragen zijn publicaties op de internetsite Oneworld, waar wordt gesteld dat in 2003 al duidelijk was dat neonicotinoiden zeer schadelijk waren voor bijen, terwijl het tot 2018 heeft geduurd voordat de Europese Commissie besloot tot een verbod.

In gesprek gaan

In een reactie zegt Maritza van Assen van Nefyto, de belangenbehartiger van de Nederlandse bedrijven op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, het een sympathiek idee te vinden om de toelating van middelen inzichtelijker en onafhankelijker te maken. Maar ze heeft wel bezwaren tegen het voorstel van Grashoff, waarvoor ze de oplossingen nog niet ziet. Ze noemt bijvoorbeeld dat onderzoek en ontwikkeling die voorafgaan aan de toelatingsprocedure gegevens opleveren die in de toelatingsdossier terechtkomen. Het lijkt Van Assen moeilijk om al in de fase van onderzoek en ontwikkeling – waarbij ook potentiële middelen afvallen die nooit in de toelatingsprocedure komen – het vereiste onderzoek te laten doen in opdracht van de beoordelende instantie. Desalniettemin zegt Van Assen over het idee in gesprek te willen gaan.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer