Doorgaan naar artikel

Groen onderwijs van EZ naar OCW

Foto: Jan Willem Schouten

Foto: Jan Willem Schouten

Het groene onderwijs wordt naar het ministerie van OCW overgeheveld. De door EZ onder Rutte II doorgevoerde bezuiniging wordt teruggedraaid.

Kabinet Rutte III is van plan het groene onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken weg te halen en onder te brengen bij ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat betekent dat het op dezelfde wijze per deelnemer gefinancierd zal gaan worden als het reguliere onderwijs.

Over deze financiering verloren de groene mbo-scholen vorige maand een rechtszaak. De scholen meenden recht te hebben op € 25 miljoen extra rijksgeld per jaar. De achterstand was ontstaan door een bezuinigng van EZ. Die ‘taakstelling’ wordt door Rutte III teruggedraaid.

Gouden driehoek gewaarborgd

De kenmerkende hechte samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven – de zogeheten gouden driehoek – blijft gewaarborgd, aldus het dinsdag 10 oktober bekend gemaakte regeerakkoord. In Rutte II hebben PvdA-bewindslieden Martijn van Dam (EZ) en Jet Bussemaker (OCW) voorwaarden laten onderzoeken waaronder deze overheveling denkbaar zou zijn.

De ambtelijke projectgroep concludeerde dat veel zaken op het gebied van groen onderwijs nu al zijn geharmoniseerd met het reguliere onderwijs. Daarnaast zou wel de samenwerking met EZ moeten worden voorgezet met het oog op de ‘gouden driehoek’.

Concurrentie roc’s en aoc‘s

Ook moet worden gelet op de ontwikkeling van het aanbod groene mbo-opleidingen. De projectgroep denkt dat de kans bestaat dat meer roc’s groene opleidingen gaan aanbieden en daarmee de aoc’s beconcurreren. Anderzijds zouden roc’s en aoc’s onder één ministerie beter moeten kunnen samenwerken.

Beheer
WP Admin