Doorgaan naar artikel

Groen onderwijs: innovatie en kwaliteit in gevaar

Afbeelding

Het kabinet brengt de innovatie, kwaliteit en continuïteit van de kennisinfrastructuur in de agrofood- en groene ruimte-sectoren in gevaar.

Dit zeggen de drie onderwijsorganisaties Agrarische Opleidingscentra, Groene Hogescholen en Wageningen UR in een reactie op de kabinetsplannen. De regering wil 2 procent korten op de budgets voor groen onderwijs, waar de AOC’s, agrarische hogescholen en Wageningen Universiteit onder vallen. Deze bezuinigingen leiden, samen met eerder aangekondigde bezuinigingen en onvoldoende financiering van de groei van het onderwijs, aldus de onderwijsorganisaties in een gezamenlijke reactie.

Volgens Wageningen UR is er sprake van een ongelijke behandeling van de groene universiteit in vergelijking met de niet groene universiteiten.  Wageningen UR wordt niet gefinancierd volgens de spelregels van het hoger onderwijs, maar is in tegenstelling tot – door het ministerie van OCW gefinancierde zusteruniversiteiten – gebonden aan een maximale groei van de financiering van 2 procent per jaar. Dit plafond leidt dit jaar tot een inkomstenderving van €7,8 miljoen, die de komende jaren oploopt tot meer dan €10 miljoen per jaar, aldus Wageningen UR.

De groene Hogescholen zien, naar eigen zeggen, circa 6 procent aan innovatiemiddelen wegvallen door eerdere maatregelen en krijgen daar nu 2 procent korting bovenop. Het groene MBO zegt door eerder beleid al een achterstand te hebben van 8 procent, waar nu nog 2 procent bijkomt. De korting op het groene VMBO vergroot nog een keer het risico voor de AOC’s, aldus de reactie van de drie instellingen.

Over de laatste 10 jaar steeg het aantal studenten van Wageningen University met 100 procent, realiseren de groene Hogescholen ruim 50 procent nieuwe instroom en kennen de AOC’s een relatief stabiele (MBO) tot licht groeiende (VMBO) populatie. “De groei van de studenten wordt dus niet gecompenseerd en als sterkst groeiende universiteit van Nederland krijgt Wageningen University maximaal 2 procent groei vergoed. Dat gaat tot problemen leiden”, aldus de universiteit.

De drie onderwijsorganisaties Agrarische Opleidingscentra, Groene Hogescholen en Wageningen UR doen een dringend beroep op het kabinet om de ongelijke bekostiging op te heffen. “De onevenredige ingrepen in de bekostiging maken dat het groene onderwijs niet meer alle mensen zal kunnen opleiden waar de samenleving en sector behoefte aan hebben. Dit gaat ten koste van innovatiekracht van de sector.”

Beheer
WP Admin