Groen onderwijs haalt 10’en in Volkskrant-lijst

26-11-2013 | Laatste update op 19-09 | |
Groen onderwijs haalt 10’en in Volkskrant-lijst

Het agrarisch onderwijs scoort bovengemiddeld goed in het jaarlijks Dronkers-onderzoek naar het niveau van het voortgezet onderwijs in Nederland.

In het dit weekend in de Volkskrant gepubliceerde onderzoek waren de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) meer dan gemiddeld vertegenwoordigd onder de scholen, die op een schaal van 1 tot 10 het hoogste cijfer scoorden. Het cijfer geeft weer over hoeveel kennis en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen van de scholen beschikken.Opvallend daarbij is dat met name de praktische groene opleidingen het uitstekend doen. Van de groene vmbo basisberoepsgerichte leerwegopleidingen haalde maar liefst 31 procent een 10. Van de VMBO’s kaderberoepsgerichte leerweg (vaak als vervolg gedaan) haalde ook nog 19 procent een 10. De vmbo gemengd/theoretisch opleidingen (de opvolger van de vroegere Mavo) binnen AOC’s haalden in 10 procent van de gevallen een 10.De AOC-Raad ziet deze goede scores en positieve beoordelingen eerder dit jaar in het verslag 2011-2012 van de onderwijsinspectie als teken dat het in 2010 ingezette Masterplan VMBO-Groen zijn vruchten afwerpt.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer