Doorgaan naar artikel

‘Groeikrachtig komkommerras splitst veel bladeren af’

Een hoge bladafplitsing in combinatie met weinig licht bemoeilijkt een goede uitgroei in komkommer.

“In de zomer met veel licht hebben we profijt van de groeikracht van het komkommerras Lausanne, maar in het najaar met minder licht is het blijven afsplitsen van veel bladeren een probleem”, zegt Danny Verwoerd, bedrijfsleider van Gebr. Vollebregt in Poeldijk.

“In augustus splitste het komkommerras zeven bladeren per week af. Dat is veel, waardoor we ook veel vruchten hadden. Dat gaat goed, omdat we dan nog veel licht hebben. Ook in september is het gewas doorgegaan met het afsplitsen van veel bladeren, maar dan is er te weinig licht om de komkommers goed te laten uitgroeien”, vertelt de bedrijfsleider. “Normaal houden we in de zomermaanden 50% van de vruchten aan. Vorige maand was dat 40%, maar dat waren nog te veel komkommers voor de hoeveelheid licht. Het gewas kan het dan niet goed aan. Hierdoor was in week 38 enige miszetting van ongeveer één vrucht per plant. Boven de miszetting groeit de plant wel weer, waardoor het gewas opnieuw groeikrachtiger is geworden.”

Vervoegd kop eruit

“Het ras Lausanne doet het in lichte maanden goed en minder als het licht afneemt. Dat is een raseigenschap. Er staan andere rassen bij ons in een rassenpoef die het in de maand september beter doen, maar in de zonnige maanden weer minder. Vorig jaar hadden we in het najaar ook problemen met de zetting. Het gevolg hiervan was fijne vruchten van 280 tot 300 gram, doordat de plant de komkommers eraan hield, maar ze niet goed uitgroeiden en kleiner bleven.”

Door eerder de kop eruit te halen, oogsten we eind oktober de laatste komkommers

Eind week 39 is de kop uit de plant gehaald. Verwoerd: “Vorig jaar hebben we pas op 12 oktober de planten gekopt. Omdat het gewas nu weer groeikrachtig is, weten we dat het met het laatste gedeelte van de teelt goed zit als we de kop eruit halen. Anders lopen we de kans dat met te veel vruchten miszettingen komen. Daar zitten we niet op te wachten. De vruchten die nu aan de plant zitten, kunnen goed uitgroeien. Ook spelen de hoge energieprijzen en de lage productprijzen mee. Door eerder de kop eruit te halen, oogsten we eind oktober de laatste komkommers en zijn we in november leeg.”

Schimmelziektes niet uit de hand gelopen

Eind augustus is alleen op de stammen Botrytis geconstateerd. Half september heeft dat tot uitval van planten geleid. Tegen de Botrytis is onderdoor met Switch gespoten. De bespuiting heeft goed gewerkt, waardoor geen verdere uitval heeft plaatsgehad. Door Pythium zijn geen planten uitgevallen. De schimmelziekte is ingedroogd op de stam en de planten zijn in productie gebleven. “In het begin van de aantasting dachten we dat het uit de hand zou lopen, maar dat is niet gebeurd. Wel hebben we regelmatig AAterra meegedruppeld om Pythium de kop in te drukken.”

Het heeft weinig zin om tot eind november door te telen

Tegen meeldauw is drie keer preventief met Abir gespoten, in afwisseling met het middel Serenade, om niet onder het ‘wit’ te lopen. De bespuitingen hebben goed geholpen, want in de tweede teelt heeft het gewas geen last van ‘wit’ gehad en waren ook geen stippen op het blad te zien.

Nog steeds last van rupsen

Het rupsenprobleem is nog steeds niet opgelost. “We hebben dit jaar steeds last van rupsen gehad, maar zonder al te veel schade. De rupsenplaag is niet uit de hand gelopen, maar ook niet minder geworden. We spuiten met Bt-middelen als Turex, Xentari en Dipel, maar ook met de insecticides Altacor en Verismo”, aldus de bedrijfsleider.

De trips in de komkommers heeft niet tot kromme vruchten geleid. Om de trips te bestrijden, zijn om de zes weken per hectare 3.800 extra zakjes met roofmijt Amblyseius swirskii uitgezet. Tegen spint is nog volvelds de roofmijt Phytoseiulus persimilis uitgezet. Op plekken waar meer spint aanwezig was, is met Cantack gespoten. Dat heeft goed gewerkt.

Productie op vergelijkbaar niveau

De tweede teelt stopt begin november, omdat het te veel kost. De gasprijs is hoog en de opbrengst was vorig jaar in november laag. “Het heeft dus weinig zin om tot eind november door te telen.” De hoge gasprijs wordt deels, maar niet helemaal, gecompenseerd door de verkoop van elektriciteit van de WKK-installatie.

De productie loopt gelijk op met vorig jaar. Eind week 38 zijn 196 komkommers per vierkante meter geoogst. De totaalproductie is vorig jaar op 220 stuks uitgekomen. Verwoerd: “Vorig jaar sneden we in deze periode iets minder komkommers dan dit jaar. Naar verwachting zullen we uiteindelijk iets lager uitkomen dan vorig jaar. ”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Danny Verwoerd

teelt komkommers als bedrijfsleider bij Gebr. Vollebregt in Poeldijk

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin