Doorgaan naar artikel

‘Groeien is niet altijd méér’

Foto: Canva

Foto: Canva

‘Groeien’ is een raar begrip, zeker in Nederland. Groeien is meestal meer van hetzelfde en daar zijn we goed in, liefst zo goedkoop mogelijk.

Voor mij, als innovator is groeien nooit méér van hetzelfde. Nee, groeien is kijken hoe je je bedrijf kunt aanpassen aan de vraag voor de toekomst. De veranderingen in de maatschappij zijn enorm en technologische ontwikkelingen gaan ongekend snel. Zo vertelde een Amerikaanse professor in 2017 op het Global Forum for Innovations In Agriculture dat door technologie in de komende tien jaar de agrisectoren meer gaan veranderen dan het geval is geweest in de voorbije 125 jaar. Ja, dat is wel heel erg ruig!

Automatisering en duurzaamheid

Vorige week zijn we begonnen met de laatste bouwfase van een vierjarig project van 40 hectare. Het plan is vijf jaar geleden geschreven en zorgt er met name voor dat we meer centraliseren, automatiseren, werken aan duurzaamheid en – ondanks de groei die we doormaken – ook minder opvallen in de omgeving. Deze laatste fase betreft een grote renovatie op een van onze locaties. De afronding is rond februari 2022, dan moet alles toekomstklaar zijn.

Er komt een volledig geautomatiseerde klimaatcel van vier teeltlagen met stuurbaar licht in een semi-gesloten kas. De teelttafels ‘weten’ hoe lang ze in het licht staan. Voor onze opkweekactiviteiten is dat erg belangrijk, vanwege het onderscheid tussen wat we aanduiden als een lange dag (LD) en korte dag (KD). We laten de tafels ook roteren, waardoor de planten afwisselend wel/niet in het licht komen te staan.

Teelt in twee lagen

Daarnaast komt er een kas voor de teelt in twee lagen. Dat wordt een systeem waarmee we zeventig tot honderd keer meer aardbeiplanten per hectare kunnen maken dan op een trayveld buiten. Het ruimtebeslag is aanzienlijk kleiner – dat betekent minder zichtbaarheid aan de buitenkant – en het maakt het werk voor de mensen makkelijker. En ook belangrijk: met het nieuwe opkweeksysteem kunnen we ongekend grote stappen maken in duurzaamheid met water (dat wordt 100% hergebruikt), gewasbescherming (bijna geheel biologisch),en met energie (met warmte-koudeopslag in combinatie met zonnepanelen). Alles bij elkaar zorgt het voor een enorme reductie van de milieubelasting. We hebben het dan niet over 5 of 10% maar over 90 tot 99,5%.

Ik denk dat die Amerikaanse prof gelijk had. Misschien verandert de technologie zelfs nog een tandje sneller dan hij toen dacht.

Beheer
WP Admin