Doorgaan naar artikel

Greppels graven leidt tot boete

Als gevolg van het natte weer van afgelopen weken constateert het Waterschap Aa en Maas dat er steeds meer greppels naast sloten en beken worden gegraven, om natte percelen droog te krijgen. Het graven van deze greppels valt echter onder grondbewerkingen die niet zijn toegestaan.

Het graven van greppels om van overtollig water op percelen af te komen is niet toegestaan, omdat met het water dat via de greppel wordt afgevoerd, ook vaak grond wordt meegenomen. Daardoor kan de waterloop verstopt raken. Als dat gebeurt, leidt het verhelpen daarvan tot hogere onderhoudskosten. Ook kunnen dergelijke greppels leiden tot onveilige situaties voor het onderhoud aan de waterloop, omdat onderhoudsmachines hierdoor kunnen kantelen. Tot slot kunnen meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen hierdoor in sloten terechtkomen.

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Direct boetes

Tegen overtreders onderneemt het Waterschap Aa en Maas daarom direct actie, maakt het waterschap op de website duidelijk. De boete bedraagt € 500. Ook moet de schade die door het graven van de greppel is veroorzaakt, worden hersteld. In hoeverre andere waterschappen dit beleid overnemen is niet duidelijk. Brancheorganisatie Cumela adviseert leden om bij opdrachtgevers eerst te checken of zij toestemming hebben een afwateringsgreppel te graven. Volgens Cumela ligt het in de lijn der verwachting dat niet alleen de opdrachtgever, maar ook de uitvoerder verantwoordelijk kan worden gesteld.

Te dicht bij de waterkant

Het waterschap Aa en Maas laat ook weten strenger te gaan handhaven op grondbewerkingen te dicht bij de waterkant. Door verkeerde grondbewerkingen kan de slootkant instabiel raken waardoor verzakkingen kunnen ontstaan. Dat hindert de aan- en afvoer van water, maar leidt ook tot gevaarlijke situaties bij onderhoud en tot meer onderhoudskosten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin