Doorgaan naar artikel

Grens trekken tussen verschillende resistenties ToBRFV

Voor de beoordeling van nieuwe tomatenrassen moet in de toekomst mogelijk duidelijk worden welke resistentie tegen ToBRFV is ingebracht. Dat moet een grens trekken tussen intermediate (IR) en hoge resistentie (HR).

Het onderscheid tussen ToBRFV-resistenties kan nu niet precies gemaakt worden bij de beoordeling van nieuwe rassen, stelt Naktuinbouw. Dat verschil in resistentie bestaat volgens de theorie wel. Bij hoge resistentie wordt de virusdruk in hoge mate beperkt. Bij intermediate resistentie wordt de virusdruk minder beperkt en treden meer symptomen op.

Resistentie tegen ToBRFV gaat nu wel opgenomen worden in het onderzoek naar nieuwe rassen en toekennen van eigendomsrechten (DUS-onderzoek), maar nog grof. Het EU-agentschap CPVO keurde een aanvraag goed om resistentie mee te nemen in onderzoek voor het intellectuele eigendom van een ras. De aanvraag werd gedaan door Naktuinbouw en het Franse Geves. Daarmee is toelating dan wel kwekersrechtverlening mogelijk aan tomatenrassen die morfologisch niet verschillen, maar niet of juist wel vatbaar zijn voor ToBRFV.

Grens tussen IR en HR is er nu niet

Het is de eerste stap in een goede resistentietoets. Bij het rassenonderzoek wordt nu dus nog heel grof gekeken naar resistentie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen IR en HR. “Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen de klassen vatbaar en IR/HR, dus IR en HR vallen in dezelfde klasse”, stelt Naktuinbouw desgevraagd. Dat moet veranderen in het vervolg van het onderzoekstraject. “In het vervolg van het CPVO-project gaan we het protocol verfijnen en kijken of we dan ook een grens kunnen trekken tussen IR en HR, dat is er nu nog niet.”

Het is dus mogelijk dat er van twee klasses: vatbaar en IR/HR, wordt overgegaan naar drie klasses: vatbaar, IR en HR. “Het is nog niet gezegd dat dat lukt. En ook niet of het kenmerk dan met 3 klassen in het DUS-protocol terechtkomt. In het geval van Fusarium meloen Fom:2 is dat niet gelukt’, stelt Naktuinbouw in een reactie. “Of we dus in de toekomst verschil kunnen maken tussen een ras met IR en HR wat verder morfologisch identiek is, kunnen we nu nog niet zeggen. Op dit moment kan het zeker niet.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin