Greenpeace: Milieukeur voor groente is niet voldoende

01-12-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Acties van Greenpeace bij AH - Foto: Greenpeace
Acties van Greenpeace bij AH - Foto: Greenpeace

Greenpeace Nederland voert druk op bij Nederlandse winkelketens om hogere duurzaamheidseisen voor groente en fruit te gebruiken.

Greenpeace wil met name dat het aandeel biologisch omhoog gaat, nu supermarkten allemaal Milieukeur of vergelijkbare minimum inkoopeisen gaan stellen. De milieuorganisatie stelt zes eisen aan supermarkten, de overheid en de agrarische sector voor een versnelling van de verduurzaming. Zo mag niet worden gemorreld aan de Milieukeur-eisen. Daarmee zet ze druk op de huidige gesprekken met teelt, handel en supermarkten over nieuwe teelteisen voor Milieukeur.

Voor Greenpeace is Milieukeur de standaard voor de ‘nabije toekomst’, een tussenstap in verduurzaming. Nu blijft die verduurzaming achter, concludeert Greenpeace in het rapport De Grote Supermarkt Biocheck (pdf, 2,32 MB). Daarvoor turfden vrijwilligers het biologische assortiment van Nederlandse supermarktketens en vroeg het de inkopers naar de verduurzamingsplannen.

Ranking

Door de supermarkten te ‘ranken’ voert Greenpeace druk op om te verduurzamen. Dirk van de Broek, Aldi en Albert Heijn krijgen met name complimenten, maar ook kanttekeningen. Zo heeft Dirk van de Broek relatief het grootste biologische assortiment, maar vindt Greenpeace de verduurzamingsplannen van inkoopbureau Superunie niet goed genoeg. Aldi belooft een inhaalslag en zegt boeren te compenseren. Nu is Aldi nog een achterblijver.

AH heeft ambitieuze plannen, maar is niet helder genoeg over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, stelt Greenpeace. Supermarktketen Coop wordt in het rapport een achterblijver genoemd als verkoper van biologisch.

AH: snellere groei biologische omzet

Greenpeace concludeert dat supermarkten niet genoeg voortgang maken bij het laten groeien van de verkopen van biologische groente en fruit. Milieukeur is de standaard voor de ‘nabije toekomst’, stelt de keten. Het roept met name winkelketens op om producten uit het gangbare circuit (steeds vaker is dat Milieukeur) om te ruilen voor biologische producten, of ze naast elkaar te leggen.

Zo zal Albert Heijn eind 2019 het aandeel biologische groente in de omzet verhogen naar 10% (nu is dat 6%). Voor fruit moeten de verkopen stijgen van 6 naar 9%. Greenpeace noemt dat een ambitieuze doelstelling en roept andere ketens op die stap ook te zetten. In 2017 boekte AH volgens Greenpeace echter nauwelijks vooruitgang op gebied van groei van de biologische afzet.

Meerprijs

Greenpeace kiest in haar zes eisen aan de sector, overheid en supermarkten duidelijk voor een meerprijs voor duurzame productie. Het is nog niet concreet aangetoond dat dit nu gebeurt, stelt de organisatie vast. Daar ligt een taak voor de Autoriteit Consument en Markt. In het nieuwe regeerakkoord staat dat de ACM erop moet toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen krijgen voor duurzaamheid.

Greenpeace eist verder dat overheden gebruik van schadelijke middelen bant en dat EU-subsidies worden ingezet op de overstap naar een ‘ecologische landbouw’. Ook geeft Greenpeace een waarschuwing. “Een deel van de agrarische sector oefent druk uit om juist deze criteria af te zwakken of zelfs te verwijderen. Dat zou de duurzaamheid en geloofwaardigheid van dit belangrijke keurmerk (Milieukeur; red.) ernstig in gevaar brengen.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer