Green Eyes zoekt tuindersogen

20-02-2014 | Laatste update op 19-09 | |
Green Eyes zoekt tuindersogen

Onderzoeksproject Green Eyes zoekt tuinders die naar het tomatengewas willen komen kijken in de Demokwekerij.

Nu de bekende paden via het Productschap Tuinbouw om onderzoek te financieren niet meer toegankelijk zijn, is het goed et weten dat er ook nog andere potjes zijn. Zoals bij Stichting Innovatie Alliantie het programma RAAK pro gericht op ‘het versterken van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen, in samenwerking met de beroepspraktijk, en op het intensiveren van de relaties met andere kennisinstellingen’.

Green Eyes krijgt vier jaar lang geld uit dit potje. Hogeschool InHolland werkt samen met tuinders, met Priva, met De Ruiter/Monsanto (check) en met kennisinstellingen Lentiz MBO Greenport, HAS Den Bosch, WUR Glastuinbouw en Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (check) en met de Demokwekerij.

Het onderzoek dat in een van de proefkassen in Honselersdijk wordt gedaan vergelijkt allerlei tomatenrassen en variëteiten met elkaar, onder verschillende klimaatomstandigheden en teeltregimes met watergift als opvallendste variabele. Met als opmerkelijk resultaat dat het gewas dat (te?) weinig water krijgt en er volgens bezoekende en kritisch kijkende tuinders slecht uitziet, meer kilo’s tomaten oplevert en ook nog eens tomaten met een hogere brix.

Juist de vergelijking tussen de mening van de tuinders en studenten die komen kijken, en de metingen van camera’s en meetapparatuur (van bijvoorbeeld de kopdikte van de planten, die in sommige weken onder de 6 millimeter dreigde te duiken) is de kern van dit onderzoek. Behalve groene vingers moet een tuinder ook groene ogen hebben. Maar naar het gewas kijken en volgend op wat je ziet ook de juiste maatregelen nemen om je doel te bereiken, dat blijkt verduiveld moeilijk. De planten immers die door vrijwel alle tuinders kennelijk verkeerd werden behandeld, haalden een kwalitatief én kwantitatief betere opbrengst.

Meer info

Ook dit jaar wil Green Eyes de ogen van zoveel mogelijk tuinders vergelijken met de ogen van de Priva Top Crop apparatuur. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Demokwekerij (onderzoeksbegeleider Arie de Jong) of via InHolland (lector Olaf van Kooten).

Meer informatie is verder te lezen in Groenten & Fruit magazine editie 4 op pagina 23 (klik hier voor de digitale versie van de betreffende editie)

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer