‘Green Deal als Heilige Graal’

24-04 | |
Gubbels
Walter Gubbels aspergeteler
Foto: Canva/U. J. Alexander
Foto: Canva/U. J. Alexander

Mogelijkheden om voedseltekorten op te vangen niet benutten, is onbegrijpelijk.

Ik kan er echt met mijn pet niet bij. Door de oorlog in Oekraïne dreigt er een tekort aan tarwe en gerst, maar ook aan groenten. Daarom is vanuit Polen, Duitsland, Italië en Nederland aan de Europese Commissie gevraagd om grote braakliggende percelen alsnog te mogen gebruiken voor de productie van die gewassen. Maar de Europese Commissie houdt bij monde van uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans hardnekkig vast aan de gemaakte afspraken in het kader van de Green Deal, als een soort van Heilige Graal. Daarom blijft het verboden om toch nog zomergerst of -tarwe te zaaien of om nog groenten te planten.

Benut dan die mogelijkheden tegen voedseltekorten!

Dat er door de oorlog nog meer (voedsel)tekorten gaan ontstaan dan er nu al zijn, is wel duidelijk. Dat je dan de mogelijkheid die er is om dat voor een deel op te vangen niet benut, vind ik zeer kwalijk. Daar komt nog bij dat nu de graanprijzen zo stijgen, er al gepraat wordt over steunmaatregelen voor koeien- en varkensboeren, omdat de prijs voor ‘brokken’ voor die dieren ook flink zullen stijgen. Maar over steunmaatregelen voor tuinders vanwege schrikbarend gestegen kunstmest- en gasprijzen heb ik nog niemand gehoord!

Hopelijk duurt aspergeseizoen langer dan oorlog

Dichter bij huis zitten we weer volop in het aspergeseizoen. Dat startte in februari voortvarend met het leggen van folie en plaatsen van minitunnels. Inmiddels hebben we drie stormen achter de rug en net zo vaak hebben we flink wat werk gehad om de weggewaaide of in elkaar gedraaide of gewoon ervan afgewaaide folie weer terug te leggen. Na flink wat neerslag en een mooie week in maart leek alles mooi op gang te komen, maar met Pasen (moment van schrijven nog voor de boeg) lijkt er een tekort aan asperges, hoewel Pasen dit jaar pas laat valt. Met name in de onverwarmde minitunnels is de productie op een gegeven moment stilgevallen. Dat leidde weliswaar tot mooie prijzen, maar als je er niet veel hebt, dan schiet je daar weinig mee op. In het glasseizoen hadden we weliswaar een meevaller qua stookkosten, vanwege de milde winter, maar helaas zakten de prijzen al snel onder € 10 per kilo. Een prijs die je eigenlijk toch wel moet hebben, wil je er echt iets aan verdienen.

Kortom, het was een bijzondere start van het seizoen, maar we hebben nog pakweg tien weken te gaan. Het kan zich dus nog ten goede keren, net zoals de oorlog in de Oekraïne. Ik hoop wel dat daar eerder een einde aan gekomen is dan aan het aspergeseizoen.

Meer over


Beheer