Doorgaan naar artikel

‘Graag sneller toelating voor groene middelen’

‘CTGB, kom uit die ivoren toren.’ De toelatingsprocedure voor groene gewasmiddelen moet veel efficiënter worden, én praktijkgerichter, vindt Boerderij-columnist Jacco van der Wekken.

In 2014 werd de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen afgesloten tussen overheid en een aantal partijen uit het bedrijfsleven. Doel was om de toelating van groene middelen te versnellen en de regelgeving rond deze toelatingen te vereenvoudigen. Recent werd de Green Deal afgerond.

Vraag is nu: Heeft deze gebracht wat werd beloofd? Mijn antwoord: Dat valt te betwijfelen.

‘CTGB kreeg groene middelen niet binnen EU-termijn beoordeeld’

Tijdens het ruim 2 jaar durende project heeft de CTGB 2 actieve stoffen en 7 middelen beoordeeld. Uiteindelijk zijn 6 laag-risicomiddelen oftewel groene gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. De CTGB was tijdens de proef niet in staat om de groene middelen binnen de door de Europese Unie voorgeschreven termijn van 120 dagen te beoordelen.

Wat betreft de kosten van deze ‘versnelde’ toelating, deze zouden ook fors lager zijn dan bij normale procedures: gemiddeld 75% minder kosten. Dat valt nog te bezien.

‘De CTGB was tijdens de proef niet in staat om de groene middelen binnen de door de Europese Unie voorgeschreven termijn van 120 dagen te beoordelen.’

‘Fundamentele wijziging in toelatingssysteem nodig’

Er moet een fundamentele wijziging komen in het toelatingssysteem van groene middelen. We kunnen een voorbeeld nemen aan Amerika. Daar is een overvloed aan groene middelen geregistreerd. Ze hanteren daar het zogenaamde GRAS-systeem (Generally Recognised As Save; Veilig voor Mens en Milieu). Dat systeem staat los van het toelatingssysteem van chemische middelen en heeft als intentie om groene gewasbescherming voor de land- en tuinbouw veilig beschikbaar te maken en te faciliteren. Het risicogehalte van het groene middel wordt beoordeeld en op basis daarvan komt een snelle toelating tot stand.

400-500 chemische middelen zijn weggevallen

De laatste decennia zijn er 400 tot 500 chemische gewasbeschermingsmiddelen weggevallen. Het aantal toegelaten nieuwe middelen is veel lager. Er is grote behoefte aan meer groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico. Er is echter nog een lange weg te gaan.

Spuitzwavel en biologische fruitteelt

Zo is recent het middel spuitzwavel verboden voor gebruik. Dit middel werd met veel succes ingezet in de biologische fruittteelt. Het argument om spuitzwavel te verbieden is dat het natuurlijk evenwicht in de boomgaard verloren zou gaan. De praktijk leert echter dat het middel al tientallen jaren wordt toegepast en dat het natuurlijk evenwicht in biologische boomgaarden goed is.

Een ander voorbeeld is het gebruik van melk. Iedereen drinkt het. Melk mag echter niet gebruikt worden als groen gewasbeschermingsmiddel. Want, zo is de redenering, wanneer het wordt verneveld kan het worden ingeademd en dan kan het schadelijk zijn. Maar dit lijkt me eenvoudig op te lossen door bescherming te gebruiken tijdens het gebruik. Daar is geen dure toelating voor nodig.

‘Een voorbeeld is melk. Iedereen drinkt het, maar melk mag niet gebruikt worden als groen gewasmiddel. Want, zo is de redenering, wanneer het wordt verneveld kan het worden ingeademd en dan kan het schadelijk zijn.’

Snelle toelating is vereiste

Snelle toelating, binnen 120 dagen na indienen van de aanvraag voor de laagrisicomiddelen, is een vereiste waaraan ook Nederland moet voldoen. In combinatie met praktische kennis bij de inzet en gebruik kan de groene gewasbescherming in een versnelling komen.

‘CTGB, kom uit die ivoren toren’

De CTGB moet haar ivoren toren verlaten en meer praktijkgericht gaan werken. De CTGB is nu erg duur, uitsluitend gericht op het volgen van de procedures en de CTGB verschuilt zich achter de regels van de overheid. Terwijl de politiek zich juist weer achter de deskundigheid van de CTGB, verschuilt. Zo is de cirkel gesloten, men houdt elkaar de hand boven het hoofd en er verandert niets …

Een efficiënte CTGB kan veel meer betekenen voor de land- en tuinbouw dan ze nu doet.

‘De CTGB moet haar ivoren toren verlaten en meer praktijkgericht gaan werken. De CTGB is nu erg duur, uitsluitend gericht op het volgen van de procedures en de CTGB verschuilt zich achter de regels van de overheid.’

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jacco van der Wekken

directeur Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin