Doorgaan naar artikel

Goedkoper gas gaat effect niet missen op KAS-prijs

Dit jaar is in de voorverkoop meer kunstmest gekocht dan in 2021. Dat gold voor KAS en ureum, maar juist niet voor kali. - Foto: Peter Roek

Dit jaar is in de voorverkoop meer kunstmest gekocht dan in 2021. Dat gold voor KAS en ureum, maar juist niet voor kali. - Foto: Peter Roek

Kunstmestprijzen blijven deze week nog gelijk. Wel hangt een flinke prijsverlaging in de lucht.

De kunstmestmarkt staat voor een kantelpunt, tenminste voor KAS. Prijzen noteren al sinds medio september ongewijzigd – € 87,30 per 100 kilo (bron: groothandel Triferto). Daar lijkt nu toch echt een einde aan te komen. De oorzaak is de dalende gasprijs. Die gaat nu toch al voor langere tijd naar beneden.

Productie ammoniak voor kunstmest opgestart

Zo noteerde gas medio september € 233 per kuub voor het eerstkomende kwartaal (bron: TradeGas). Medio oktober was nog maar € 176 per kuub. Deze week noteert gas zelfs € 126 per kuub. Dat blijft fors, maar begin juni werd voor het laatst minder voor gas betaald.

De lagere gasprijs heeft als gevolg dat ammoniakfabrieken buiten en binnen Europa weer vaker hun productie opstarten. Het aanbod van ammoniak neemt zo toe. In een markt met weinig vraag gaat dat zeker zorgen voor goedkoper KAS.

Wat doen Poetin en de winter?

Deze week is dat nog niet terug te zien in de prijs. Op relatief korte termijn gaat de prijs van KAS naar verwachting scherp omlaag. Die prijsdaling kan zomaar net zo fors zijn als in mei. Toen ging € 30 per 100 kilo van de notering af. Twee grote onzekerheden spelen daarbij wel mee: wat doet de Russische president Poetin nog en krijgen we wel of geen strenge winter.

De kalimarkt is niet zo volatiel als de KAS-markt en is ook veel internationaler. En omdat de vraag buiten Europa redelijk is, zal de prijs niet zomaar hard dalen. Toch ligt hier een lagere prijs in het verschiet. In tegenstelling tot KAS kiezen akkerbouwers er namelijk wel voor om vaker te bezuinigen op dure kali. De vraag is matig. Dat betekent dat kali wat goedkoper zal worden. Deze week was dat nog niet te merken. Kali bleef steken op € 87,60 per 100 kilo, nog altijd € 34 meer dan vorig jaar.

Voor tripel superfosfaat geldt min of meer hetzelfde. Prijzen blijven deze week gelijk op € 102,10 per 100 kilo, maar ook hier ontstaat voorzichtig meer prijsdruk. Vorig jaar kostte fosfaat overigens € 58,10 per 100 kilo.

Prognose: kunstmest fors goedkoper.

Beheer
WP Admin